Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA: NBS RAZMATRA MODEL NEDEPOZITNIH KREDITNIH INSTITUCIJA KOJIMA BI BILO DOZVOLJENO DA OTKUPLJUJU PROBLEMATIčNE KREDITE STANOVNIšTVA. ZAKON GARANTUJE DA DUżNIK NE MOżE BITI DOVEDEN U NEPOVOLJNIJI POLOżAJ OD ONOGA U KOME SE NALAZI


Narodna banka Srbije saopštila je da razmatra model nedepozitnih kreditnih institucija kojima bi bilo dozvoljeno da otkupljuju problematične kredite, ukazujući da Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 139/2014 - dalje: Zakon) garantuje da dužnik ne može ničim biti doveden u nepovoljniji položaj u kome bi bio da potraživanje nije preneto.

NBS podseća da je Izvršni odbor te institucije 13. avgusta 2015. godine usvojio Akcioni plan za sprovođenje Strategije za rešavanje problematičnih kredita ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015).

Navedenim Akcionim planom predviđeno je, između ostalog, sprovođenje analize mogućnosti i prepreka za liberalizaciju ustupanja potraživanja po kojima su dužnici fizička lica, koju je NBS izradila u predviđenom roku.

Navedenom analizom identifikovani su različiti nivoi ograničenja i modaliteti ustupanja potraživanja od fizičkih lica u uporednoj praksi, istaknute su specifičnosti nacionalne regulative i karakteristike domaćeg tržišta i identifikovani rizici i potencijalna rešenja.

NBS smatra da je u prethodnom periodu postignut značajan nivo zaštite korisnika finansijskih usluga i ističe da se svaki nivo liberalizacije transakcija problematičnih kredita stanovništva pažljivo analizira.

U saopštenju se navodi da će NBS regulisati rad nedepozitnih kreditnih institucija, one će biti obveznici primene propisa o zaštiti korisnika finansijskih usluga i njihovo poslovanje će takođe biti pod nadzorom centralne banke.

U vezi sa ustupanjem potraživanja, potrebno je imati u vidu to da je važećim propisima regulisano da banka može da izvrši ustupanje, odnosno prodaju potraživanja kako bi umanjila kreditni rizik i mogućnost nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital banke zbog neizvršavanja obaveza dužnika prema banci.

Mogućnost ustupanja potraživanja od fizičkih lica predviđena je Zakonom, i to isključivo drugim bankama, a propisima koji regulišu poslovanje banke regulisano je ustupanje potraživanja od pravnog lica, preduzetnika i poljoprivrednika.

U okviru NBS formirana je posebna radna grupa čiji je zadatak izrada predloga za unapređenje pravnog okvira u oblasti finansijskih usluga kojim bi se omogućilo poslovanje nedepozitnih finansijskih institucija u Republici Srbiji.

Kako shodno Zakonu o bankama ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015) niko osim banaka ne može da se bavi poslovima kreditiranja osim ako za to nije ovlašćen zakonom, tek kada se uspostavi regulatorni, odnosno zakonski okvir za funkcionisanje nedepozitnih kreditnih institucija postoji mogućnost izmene Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga.

Narodna banka uverava građane da nema razloga za bojazan da će im biti uskraćena ili umanjena bilo koja prava, ističući svoju Zakonom o Narodnoj banci Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 72/2003, 55/2004, 85/2005 - dr. zakon, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015 i 40/2015 - odluka US)propisanu funkciju obavljanja poslova zaštite prava i interesa korisnika usluga koje pružaju banke.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, 09.03.2016.
Naslov: Redakcija