Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

57. SEDNICA KOMITETA ZA HARMONIZOVANI SISTEM SCO


U Svetskoj carinskoj organizaciji (SCO), u Briselu (Kraljevina Belgija), u periodu od 9. do 18. marta 2016. godine, održava se 57. sednica Komiteta za Harmonizovani sistem SCO (57h Session of the Harmonized System Committee) u čijem radu učestvuju i delegati Republike Srbije.

Na sednici se raspravlja pre svega o pitanjima koja se odnose na primenu važeće Konvencije o Harmonizovanom sistemu naziva i šifarskih oznaka roba SCO - verzija HS 2012, koja je ugrađena u Uredbu o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2016. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 98/2015).

Na ovoj sednici je posebna pažnja posvećena aktivnostima u vezi sa novom verzijom Harmonizovanog sistema naziva i šifarskih oznaka roba (HS 2017), koja će biti u primeni od 1. januara 2017. godine. Konačne HS nomenklaturne promene (koje obuhvataju nove tarifne brojeve i tarifne podbrojeve i nove/izmenjene napomene uz odeljke, glave i tarifne podbrojeve) su usvojene od strane Saveta SCO 24. juna 2014. godine i objavljene na sajtu SCO (www.wcoomg.org/ nomenclature/instruments-and-tools/hs-nomenclature-2007-edition.aspx) u januaru 2015. godine. Takođe, u finalnoj fazi je izrada konačnih verzija Korelacionih tabela HS2012-2017 i HS2017-HS2012.

Štampana izdanja prečišćenog teksta HS2017 i amandmana HS konvencije za 2017 su objavljena na engleskom i francuskom jeziku početkom 2016. godine i mogu se naručiti na sajtu SCO (http://wcoomdpublications.org), dok se u avgustu 2016. godine očekuje izlazak iz štampe Komentara HS2017. Novina je objavljivanje HS2017 u štampanom izdanju na ruskom i španskom jeziku i Komentara na španskom jeziku. Objavljivanje Kompendijuma klasifikacionih mišljenja SCO (zbirka odluka koje je usvojio HS komitet) ažuriranog na HS2017 nomenklaturu se očekuje početkom 2017. godine.

Takođe, delegati se bave svrstavanjem konkretnih proizvoda u tarifne brojeve i podbrojeve vežeće nomenklature na zahtev pojedinih zemalja članica. Ovoga puta aktuelni su sledeći proizvodi: arome za jela, različite mašine za kultivisanje zemlje, blanširani kikiriki, moduli za panele, sklopovi za mobilne telefone, prese, koncentarati sokova, presvlake za sedišta za kola, fotorezistori, veštački nokti i drugi. Takođe će biti ponovno raspravljano o svrstavanju vijaka od titanijuma za medicinske svrhe, plastičnih cevi sa otvorima za sisteme navodnjavanje i kokosove vode, za koje su donete odluke na prošloj sednici a za koje su neke članice uložile rezervacije.

Sednici prethodi Radna grupa (Harmonized System Committee Pressesional Working Party), koja se bavi potvrđivanjem konačnog teksta Odluka sa 56. sednice HS komiteta, koje su od izuzetne važnosti za unapređenje rada carine i poslovne zajednice, a koje će biti objavljene u Kompendijumu klasifikacionih mišljenja SCO. Zvanični tekst odluka objavljen je na sajtu SCO u decembru 2015. godine u pripremi je za objavljivljnje u "Sl. glasniku RS".

Izvor: Redakcija, Nadica Pantović, 10.03.2016.