Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽAN OKRUGLI STO U ORGANIZACIJI TVINING PROJEKTA "JAČANJE KAPACITETA VISOKOG SAVETA SUDSTVA I DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA"


U okviru Tvining projekta "Jačanje kapaciteta Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca" 9. i 10. marta 2016. godine organizovan je Okrugli sto predstavnika Visokog saveta sudstva, Državnog veća tužilaca i drugih zainteresovanih strana, kako bi se uporedila iskustva i primeri dobre prakse koje se primenjuju u pravosudnim sistemima odabranih EU zemalja u vezi izbora, vrednovanja rada i napredovanja sudija i javnih tužilaca.

Ova dvodnevna zajednička radionica je okupila eminentne evropske eksperte koji su sa svojim kolegama iz srpskog pravosudnog sistema podelili iskustva i napravili pregled najboljih primera iz prakse.

Prvog radnog dana učesnicima Okruglog stola se obratio gospodin Antonio Monserrat, sudija Višeg suda, bivši član Visokog saveta sudstva Španije i član Upravnog odbora Evropske mreže saveta pravosuđa (ENCJ), koji je predstavio istraživanja, zaključke i Deklaracije sa Generalnih skupština Evropske mreže saveta pravosuđa, kao i gospodin Jorge Manuel Vaz Monteiro Duarte, Viši javni tužilac, regionalni koordinator Centra za pravosudne studije iz Portugalije, ekspert pri Savetu evrope, koji je predstavio najbolje primere iz prakse u vezi izbora, vrednovanja rada i napredovanja sudija i javnih tužilaca u Portugaliji.

Drugog radnog dana napravljen je osvrt na rad Konsultativnog veća evropskih tužilaca, kao i na predstavljanje primera najbolje prakse u Španiji, Grčkoj i Irskoj.

Tvining projekta "Jačanje kapaciteta Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca" je finansiran od strane Evropske unije u okviru IPA 2013 fondova.

Izvor: Vebsajt Visoki savet sudstva, 09.03.2016.
Naslov: Redakcija