Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽAN SASTANAK ZAJEDNIČKOG EU - SRBIJA ODBORA ZA PRAĆENJE IPA: EU ZA SRBIJU OPREDELILA NOVIH 1,5 MILIJARDI EVRA DO 2020. GODINE


Na sastanku zajedničkog EU - Srbija Odbora za praćenje IPA pohvaljen je napredak u pripremi strateški relevantnih projekata, posebno kroz uspostavljanje Jedinstvene liste prioritetnih infrastrukturnih projekata za velike investicione projekte i saopšteno da je EU u periodu 2014 - 2020 za Srbiju opredelila novih 1,5 milijardi evra.

Učesnici sastanka takođe su izvestili o pravovremenoj i efikasnoj pomoći Evropske unije Srbiji u saniranju posledica poplava i prilikom prelaska migranata i izbeglica preko njene teritorije, navodi se u saopštenju.

Zajedničkim Odborom kopredsedavali su Ksenija Milenković, v.d. direktora Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Majkl Devenport, šef Delegacije Evropske unije u Srbiji.

Zajednički Odbor je istakao značaj nacionalnih sektorskih politika i strategija kao osnove za sprovođenje EU projekata i programa, povezujući ih sa planiranjem i realizacijom budžeta.

Na sastanku se govorilo o dva ključna izazova - obezbeđivanju dovoljnih kapaciteta institucija za upravljanje programima i projektima u Republici Srbiji i prevazilaženju "uskih grla" u vezi sa infrastrukturnim projektima u oblasti životne sredine na nivou opština.

Majkl Devenport naglasio je značaj preduzimanja odlučnih aktivnosti sa ciljem prevazilaženja ovih izazova, kako bi se obezbedila još bolja upotreba fondova Evropske unije u budućnosti, navodi se u saopštenju.

IPA je glavni finansijski instrument Evropske unije za pomoć Srbiji pri pristupanju EU.

EU je najveći donator u Srbiji i u proteklih 15 godina donirala je više od tri milijarde evra pomoći za razvoj zdravstva, energetike, nauke i istraživanja, reformu pravosuđa, kulturu, saobraćaj.

Odbor za praćenje IPA sastaje se dva puta godišnje kako bi pratio sprovođenje finansijske pomoći i realizaciju IPA projekata u Srbiji, navodi se u saopštenju.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 09.03.2016.
Naslov: Redakcija