Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZVEŠTAJ BIRN-A I CINS: ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA USPORAVA NABAVKE U ZDRAVSTVU, NORME O FINANSIRANJU IMAJU PREVIšE PRAZNINA, MNOGO IH JE I NISU SISTEMATIčNE


Veliki broj propisa, nejasni ugovori Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i zdravstvenih ustanova i loša komunikacija Ministarstva zdravlja i zdravstvenih ustanova izdvojeni su kao najveći problemi u izveštaju o finansiranju zdravstva BIRN-a i CINS-a, uz konstataciju navodi se i da mala izdvajanja za zdravstveni sistem nisu dovoljno objašnjenje za navedene probleme. Prisutni na predstavljanju izveštaja složili su se da Zakon o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012 i 14/2015) usporava nabavke za zdravstvene ustanove i da je potrebna njegova izmena.

Član skupštinskog Odbora za zdravlje i porodicu Dušan Milisavljević, ocenio da Zakon "u principu" nije loš i da je centralizovanje javnih nabavki dobro, jer obara cenu velikih i skupih medicinskih aparata, ali da nešto "nije funkcionalno" jer je procedura spora, dodavši da je sistem zdravstva u Srbiji zastareo i ne oslikava potrebe građana Srbije.

Jedna od glavnih ocena u zveštaju je da norme o finansiranju zdravstvenog sistema imaju previše praznina pogledu izvora finansiranja, načina trošenja novca, odgovornosti za trošenje, kao i izbor i stručnost osoba nadležnih za odlučivanje.

U izveštaju se navodi da veliki broj propisa direktno utiče na poslovnu politiku ustanova i kvalitet i daje potrebno smanjiti broj pravnih akata koji uređuju finansiranje zravstvenih ustanova i sistematizovati ih. U tom cilju potrebno je uraditi zdravstvenu kartu stanovništva, kao osnov za predviđanje trošenja resursa i utvrditi period na koji će se ovakva istraživanja raditi. Nakon toga moguće je uredit mežu zdravstvenih ustanova u skladu sa potrebama na određenoj teritoriji.

Istaknuto je i da bi kodifikacija propisa finansiranja uticala na efikasnije i transparentnije trošenje novca.

Dokument "Izvori finansiranja zdravstvenih ustanova" je zajednički projekat BIRN-a i CINS-a, rađen u saradnji sa Pravnim skenerom, kao deo programa "Jačanje medijske slobode u Srbiji", koji finansira EU.

Izvor: Vebsajt EurActiv Srbija, 10.03.2015.