Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKLJUČENA PRVA SEDNICA PRVOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE RS U 2015. GODINI: USVOJENE IZMENE I DOPUNE ZAKONA O HEMIKALIJAMA, BIOCIDNIM PROIZVODIMA I O INTEGRISANOM SPREčAVANJU I KONTROLI ZAGAđIVANJA żIVOTNE SREDINE


Skupština Srbije usvojila je izmene i dopune nekoliko ekoloških zakona i protokola, a izglasala je i zbirnu listu kandidata za izbor članova Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje i odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju.

Usvojene su izmene i dopune zakona o hemikalijama, o biocidnim proizvodima i o integrisanom sprečavanju i kontroli zagadjivanja životne sredine.

Cilj izmena je da se obezbedi kontinuirano finansiranje upravljanja hemikalijama i biocidnim proizvodima kroz uvođenje taksi, efikasniji inspekcijski nadzor, kao i da se bolje reguliše i olakša izdavanje integrisanih dozvola o zaštiti životne sredine industrijskim postrojenjima.

Izmenama zakona o hemikalijama i biocidnim proizvodima je precizirano da se poštuje princip po kome onaj ko stavlja hemikalije i biocidne proizvode na tržište mora da snosi teret upravljanja, dok će se kroz precizniju podelu poslova inspekcija iz više ministarstava omogućiti bolja kontrola tih oblasti. Uvode se takse za firme koje se bave proizvodnjom i prometom hemikalija kako bi se obezbedio kontinuitet u finansiranju sistema upravljanja hemikalijama i primenio princip da onaj ko stavlja hemikalije u promet i ostvaruje dobit od toga plaća upravljanje.

Zakon predviđa i razgraničenje inspekcijske nadležnosti ministarstva za zaštitu životne sredine, zdravlja i trgovine, kao i obrazovanje zajedničkog tela radi boljeg nadzora nad hemikalijama.

Usvojenim izmenama je razgraničena nadležnost inspekcije za zaštitu životne sredine, sanitarne, veterinarske i tržišne inspekcije, a zakon je usklađen i u delu koji se odnosi na prenos nadležnosti sa nekadašnje Agencije za hemikalije, koja je ukinuta, na ministarstvo zaduženo za zaštitu životne sredine.

Ukinute su i određene naknade koje su plaćale firme koje se bave proizvodnjom i prometom biocidnih proizvoda.

Cilj izmena Zakona o integrisnom sprečavanju kontroli zagađenja životne sredine je usklađivanje odredbi koje se odnose na početak rada postrojenja, koja su u obavezi da pribave integrisanu dozvolu, sa Zakonom o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014).

Tim novinama u zakonu se menja dinamika rešavanja i izdavanja industrijskim postrojenjima integrisanih dozvola koje se odnose na zaštitu životne sredine, za šta je rok produžen sa 2015. na 2020. godinu.

U Srbiji trenutno postoji 196 postrojenja koja moraju da imaju integrisanu dozvolu, zahtev je podnelo 166, ali je od kraja 2014. na republičkom, pokrajinskom i lokalnom novou izdato samo 10 dozovola.

Izvor: Beta, 10.03.2015.