Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI NOVA STRATEGIJA ZA BOLJI POLOŽAJ ROMA


Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović najavila je da će naša zemlja uskoro dobiti novu nacionalnu strategiju za poboljšanje položaja Roma u narednih pet godina.

Paunović je na drugom koordinacionom sastanku o projektima za inkluziju Roma istakla da su pripreme za rad na ovom dokumentu već počele, pri čemu će Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja koordinirati aktivnosti na izradi strategije i akcionog plana za njenu realizaciju.

Ona je ukazala na to da će prioritetni zadaci strategije, koja treba da bude usvojena u trećem kvartalu ove godine, biti rešavanje stambenih problema Roma, njihovo obrazovanje i zdravstvena zaštita.

Paunović je ocenila da će efikasnija koordinacija svih sektora olakšati i omogućiti bolje planiranje budućih projekata.

Predstavnik Kancelarije za evropske integracije Stefana Lilić poručila je da naša zemlja treba da na vreme planira korišćenje sredstava iz pretpristupnih fondova EU koji su dostupni za projekte namenjene inkluziji Roma. Prema njenim rečima, u narednih mesec dana trebalo bi da bude završeno planiranje sredstava za tekuću godinu, a razmišlja se i o planovima u naredne tri godine.

Mehanizam koordinacionih sastanaka partnerski su uspostavili Kancelarija za ljudska i manjinska prava, Kancelarija za evropske integracije i Tim za socijalnu inkluziju i smanjenje siromaštva.

Cilj inicijative jeste da redovnom razmenom informacija o realizovanim i planiranim aktivnostima svi relevantni korisnici projekata, donatori i timovi za sprovođenje projekata doprinesu efikasnoj upotrebi budžetskih i donatorskih sredstava, čime bi se pružila značajna podrška procesu unapređenja položaja Roma u Srbiji.

Na drugom sastanku posebna pažnja posvećena je do sada ostvarenim rezultatima projekata, uspostavljenim mehanizmima uz pomoć projektnih aktivnosti, implementiranih istraživanja, uspostavljenih procedura i slično.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 10.03.2015.

Ako Vam je ova vest privukla pažnju - podelite je: