Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU: PREDSTAVLJENI SU PRAVILNICI KOJI REGULIšU NAčIN SPROVOđENJA STRUčNE OBUKE ZA POSLOVE PRIVATNOG OBEZBEđENJA, USLOVE ZA LICENCIRANJE, NAčIN POLAGANJA STRUčNIH ISPITA I PRAVILNIK O AKREDITACIJI CENTARA ZA OBUKU


Na sednici Grupacije za tehničko obezbeđenje, predstavljeni su pravilnici koji regulišu način sprovođenja stručne obuke za poslove privatnog obezbeđenja, uslove za licenciranje, način polaganja stručnih ispita i pravilnik o akreditaciji centara za obuku.

Na dvadesetoj sednici Grupacije za tehničko obezbeđenje Udruženja za privatno obezbeđenje PKS predstavljene su najnovije verzije nacrta pravilnika za obuku i licenciranje firmi i pojedinaca koji se bave poslovima privatnog obezbeđenja. Bez ovih pravilnika i drugih uredbi i podzakonskih dokumenta koji bi trebalo da se usvoje u narednih godinu dana, nije moguća puna primena Zakona o privatnom obezbeđenju, rekao je Rade Krunić iz Uprave policije. Na izuzetno posećenoj sednici Grupacije za tehničko obezbeđenje, predstavljeni su pravilnici koji regulišu način sprovođenja stručne obuke za poslove privatnog obezbeđenja, uslove za licenciranje, način polaganja stručnih ispita i pravilnik o akreditaciji centara za obuku. Ovi pravilnici su pripremljeni u zajedničkoj saradnji stručnjaka iz MUP-a i Udruženja za privatno obezbeđenje PKS i omogućavaju zaposlenima u ovoj oblasti da posle neophodne obuke i polaganja ispita dobiju od MUP-a odgovarajuće licence, kako bi mogli da rade u skladu sa zakonom.

U otvoronoj i konstruktivnoj diskusiji bilo je više predloga za poboljšanje teksta pravilnika. Posebna pažnja bila je posvećena obuci i programu. Prilagođenost obuke po evropskom standardu je pohvaljena od strane diskutanata, ali se fond časova mora smanjiti jer su cena i vremenski period održavanja obuke praktično nemoguća misija za najveću ciljnu grupu neosrednih izvršilaca, odnosno službenika obezbeđenja.

Na sednici je bilo reči i o veoma teškoj ekonomskoj situaciji i položaju firmi. Problemi su niska i dampingovana cena usluge, nenaplativost po ugovorima ili kašnjenje, obaveze prema državi koje moraju biti na vreme isplaćene, visoki troškovi poslovanja, niske plate zaposlenih, kao i siva zona poslovanja. Ukazano je i na slab rad inspekcijskih organa koji bi trebalo da sankcionišu one koji posluju u crnoj zoni.

Apelovano je da se vodi računa o formiiranju svih cena usluga posebno obuke i polaganja stručnog ispita za sticanje osnovne licence, jer u suprotnom neće biti moguće da se primenjuju zakonske odredbe. Istaknuto je da rukovodstvo Udruženja i PKS u okviru saradnje sa MUP-om ovaj problem imaju posebno u vidu. Takođe je zahtevano da se intezivira donošenje podzakonskih akta u najbržem mogućem roku.

Sekretar Udruženja za privatno obezbeđenje PKS Zoran Milićević najavio je i održavanje druge Konferencije o javno privatnom partnerstvu u sektoru privatnog obezbeđenja, kao i Savetovanje o primeni Zakona o privatnom obezbeđenju, koji bi trebalo da se u prvoj ili drugoj polovini aprila organizuju u Vrnjačkoj Banji. On je podsetio da je u cilju bolje međusobne saradnje i redovne razmene informacija i podataka, na inicijativu Udruženja PKS pripremljen Memorandum o saradnji MUP-a i privatnog obezbeđenja u Republici Srbiji, koji je potpisan 2011. godine i na osnovu čega je obrazovana Komisija za javno privatno partnerstvo između MUP-a i Udruženja za privatno obezbeđenje PKS, čiji je zadatak između ostalog, da učestvuje u pripremi konferencije u Vrnjačkoj Banji. Cilj ovog stručnog skupa je ocena stepena realizacije preporuka sa prve održane konferencije, dalja saradnja u različitim oblastima delovanja na svim nivoima i razmena statističkih podataka i informacija. Biće reči i o određivanju načina poslovanja na osnovu koga će podaci o evidenciji ulazaka i izlazaka i evidenciji sistema video nadzora biti ustupljeni policiji pod uslovima određenim zakonom.

Konferencija će obuhvatiti saradnju u razmeni podataka i informacija u oblasti transporta, obezbeđenja gotovine i drugih vrednosnih pošiljki u skladu sa aktuelnim propisima i drugim aktima koja uređuju ovu oblast. Razgovaraće se i obezbeđenju kritične infrastrukture, razmeni podataka i informacija u oblasti obezbeđenja javnih skupova i sportskih manifestacija. U nastavku konferencije biće održano i Savetovanje o primeni zakonskih i podzakonskih normi u ovoj oblasti. Na sednici Grupacije za tehničko obezbeđenje predloženi su članovi programskog i organizacionog odbora konferencije u Vrnjačkoj Banji.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 10.3.2014.