Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NOVI ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA: OSNIVAJU SE UDRUŽENJA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA


Novi zakon o zaštiti potrošača trebalo bi da se nađe pred poslanicima u novom sazivu skupštine, a taj dokument predviđa šira ovlašćenja nadležnih inspekcijskih organa, izjavila je Tanjugu načelnica odeljenja za zaštitu potrošača pri Ministarstvu trgovine, Vesna Novaković.

Nacrt novog zakona o zaštiti potrošača usklađen je sa evropskim zakonodavstvom, a kao rezultat harmonizacije srpskog sa evropskim pravom, potrošačima će biti pružen viši stepen zaštite nego onaj koji pruža trenutno važeći zakon, navela je ona.


  • Inspektor u sprovođenju nadzora, kako je objasnila, proverava da li je trgovac predao potrošaču obrazac za odustanak od ugovora, vratio novac u slučaju odustanka od ugovora, da li evidentira reklamacije i odgovara na njih u zakonom predviđenom roku, da li nepošteno posluje...

 

U slučaju pojedinačnih prigovora koji se odnose na reklamaciju kupljene robe ili usluge, potrošači se obraćaju udruženjima za zaštitu potrošača za pravni savet i pomoć, s obzirom na to da inspekcija, kao organ državne uprave, ne odlučuje o osnovanosti izjavljene reklamacije, kazala je Novaković.

Prema njenim rečima, krajnju zaštitu svojih prava koja proizilaze iz zaključenih ugovora sa trgovcem, potrošači ostvaruju u sudskom postupku.

Nacrt novog Zakona o zaštiti potrošača usklađen je sa evropskim regulativom, i to pre svega sa Direktivom 2011/83/EU o pravima potrošača i Direktivom 2013/11/EU o alternativnom rešavanju potrošačkih sporova koja je od ključnog značaja za unapređenje vansudskog rešavanja potrošačkih sporova, istakla je Novaković.

"Cilj je potpuno usklađivanje srpskog potrošačkog prava sa najnovijim razvojem potrošačkog prava na nivou Evropske unije", kaže sagovornica Tanjuga i dodaje da će predviđeni institucionalni mehanizam omogućiti bolju primenu potrošačkog prava u praksi.

Nova zakonska rešenja stavljaju akcenat na jačanje upravno-pravne zaštite potrošača u smislu prepoznavanja nepoštene poslovne prakse i nepravičnih ugovornih odredaba u potrošačkim ugovorima, kao i izricanje upravnih mera u posebnom upravnom postupku.

"Ova novina je naročito važna, s obzirom na to da je do sada ova mogućnost bila sprovodljiva isključivo u sudskom postupku", rekla je Novaković.

Delovanjem na nivou organa uprave ostvaruje se efektivnija zaštita, upravni postupak je brži i efikasniji od sudskog, precizirala je Novaković.

Takođe, jedan od važnih ciljeva novog zakona jeste jačanje potrošačkog pokreta i davanje većeg značaja udruženjima za zaštitu potrošača u definisanju i sprovođenju potrošačke politike.

Zakonom se predviđa uspostavljanje osnovnih kriterijuma koje moraju da ispunjavaju sva udruženja koja polažu pravo da budu udruženja za zaštitu potrošača, čime se povećava kredibilitet i poverenje u potrošački pokret, kazala je Novaković.

Izvor: Tanjug