Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR


KOMENTAR ODLUKE O VISINI MINIMALNE ZARADE ZA PERIOD JANUAR - JUN 2014. GODINE: • Minimalna zarada po radnom času za period januar - jun 2014. godine ostaje nepromenjena i iznosi 115,00 dinara neto •

SASTAVLJANJE PORESKE PRIJAVE POREZA NA DOBIT ZA 2013. GODINU - OBRAZAC PDP I OBRAČUN PORESKIH PODSTICAJA: • Rok za podnošenje prijave je 29. jun 2014. godine •

UTVRĐIVANJE IZNOSA UKUPNOG PROMETA DOBARA I USLUGA U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST

KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O SADRŽINI POZICIJA U OBRASCU STATISTIČKI IZVEŠTAJ ZA DRUGA PRAVNA LICA - "Sl. glasnik RS", br. 24/2014: • Primena od finansijskih izveštaja za 2014. godinu za druga pravna lica koja odluče da ne primenjuju MSFI za MSP •

PRIHODI SPORTISTA I SPORTSKIH STRUČNJAKA KOJI SE OSTVARUJU OD SPORTSKE ORGANIZACIJE: • Obračunavanje i plaćanje poreza na dohodak građana i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje •

PREDUZETNIK KOJI U PORESKOM BILANSU (PB 2) IMA ISKAZAN GUBITAK U OBRAZAC PPDG-1S ZA PLAĆANJE DOPRINOSA U 2014. GODINI UNOSI NAJNIŽU OSNOVICU DOPRINOSA - 22.282,00 DINARA x 12

ZA ISPLATU BOLOVANJA PREKO 30 DANA POSLODAVAC MOŽE DA PODNESE PORESKOJ UPRAVI POSEBNU PORESKU PRIJAVU SAMO ZA JEDNOG ZAPOSLENOG I TO KAD REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVA IZVRŠI REFUNDACIJU

Izvor: Paragraf Lex