Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Propisi


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 12. MARTA 2014. GODINE - "Philip Morris Operations" a.d. ("Sl. glasnik RS", br. 27/2014)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 8. MARTA 2014. GODINE - "Imperial Tobacco SCG" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 27/2014)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 8. MARTA 2014. GODINE - "Monus" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 27/2014)
 • ODLUKA O JEDINSTVENOJ TARIFI PO KOJOJ NARODNA BANKA SRBIJE NAPLAĆUJE NAKNADU ZA IZVRŠENE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 43/2011, 85/2011, 49/2012, 57/2012, 67/2012, 98/2012, 43/2013, 80/2013, 17/2014 i 27/2014)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PARK PRIRODE "STARA PLANINA" ("Sl. glasnik RS", br. 27/2014)
 • ODLUKA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROJEKATA NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA UTVRĐENIH ZAKONOM O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 17/2014 i 27/2014)
 • ODLUKA O RASPOREDU RADNOG VREMENA U SLUŽBAMA VLADE REPUBLIKE SRBIJE, MINISTARSTVIMA, POSEBNIM ORGANIZACIJAMA, REPUBLIČKOM JAVNOM PRAVOBRANILAŠTVU I ORGANIMA ZA PREKRŠAJE ("Sl. glasnik RS", br. 112/2003, 127/2003, 83/2004 i 27/2014)
 • PRAVILNIK O KVALITETU HRANE ZA ŽIVOTINJE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2010, 113/2012 i 27/2014)
 • PRAVILNIK O METODAMA ISPITIVANJA OPASNIH SVOJSTAVA HEMIKALIJA ("Sl. glasnik RS", br. 117/2013)
 • PRAVILNIK O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA PRIHODE GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2004, 19/2007, 20/2010, 23/2010 - ispr., 8/2011, 74/2013, 24/2014 i 27/2014 - ispr.)
 • PRAVILNIK O OBRASCIMA TROMESEČNIH IZVEŠTAJA O REALIZACIJI GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA I ZAVISNIH DRUŠTAVA KAPITALA ČIJI JE OSNIVAČ TO PREDUZEĆE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2013 i 27/2014)
 • PRAVILNIK O VETERINARSKO-SANITARNIM USLOVIMA, ODNOSNO OPŠTIM I POSEBNIM USLOVIMA ZA HIGIJENU HRANE ŽIVOTINJSKOG POREKLA, KAO I O USLOVIMA HIGIJENE HRANE ŽIVOTINJSKOG POREKLA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2011 i 27/2014)
 • UREDBA O NAČINU I KONTROLI OBRAČUNA I ISPLATE ZARADA U JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2014)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PODRUČJA BANJE "BANJA VRUJCI" ("Sl. glasnik RS", br. 27/2014)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA FINANSIRANJA AKTIVNOSTI I MERA UNAPREĐENJA EFIKASNOG KORIŠĆENJA ENERGIJE U 2014. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 4/2014 i 27/2014)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE JAČANJU REGIONALNE KONKURENTNOSTI U 2014. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 27/2014)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE REALIZACIJI MERA OD REGIONALNOG I LOKALNOG ZNAČAJA U 2014. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 27/2014)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA UNAPREĐENJA INSTITUCIONALNE INFRASTRUKTURE - STANDARDIZOVANI SET USLUGA AKREDITOVANIH REGIONALNIH RAZVOJNIH AGENCIJA U 2014. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 27/2014)
 • ODLUKA O ORGANIZOVANJU, FINANSIRANJU I USLOVIMA RADA SAVETNIKA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA ("Sl. list grada Zaječara", br. 46/2013)
 • PRAVILNIK O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U STRUČNOJ SLUŽBI ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE SKUPŠTINE GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 5/2012, 22/2013 i 46/2013)
 • PROGRAM POTREBA ZA TAKSI PREVOZOM PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA ZAJEČARA U 2013. GODINI ("Sl. list grada Zaječara", br. 15/2013 i 46/2013)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI JAVNOM KOMUNALNOM PREDUZEĆU "KOMUNALAC" SALAŠ NA CENU VODE ("Sl. list grada Zaječara", br. 46/2013)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI JKPS "ZAJEČAR" ZAJEČAR NA CENE USLUGA IZVOŽENJA SMEĆA ("Sl. list grada Zaječara", br. 46/2013)
Izvor: Paragraf Lex