Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ODRŽANO ŠESNAESTO U NIZU BESPLATNO SAVETOVANJE KOMPANIJE PARAGRAF NA TEMU "FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA 2018. GODINU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI POSLOVANJE VODE U SKLADU SA PROPISIMA O BUDŽETSKOM RAČUNOVODSTVU I NOVINE I AKTUELNOSTI U POSLOVANJU JAVNOG SEKTORA": Vršac, 8. februar 2019. godine


U Vršcu je 8. februara 2019. godine, u organizaciji kompanije Paragraf, održano šesnaesto u nizu savetovanja na temu "Finansijski izveštaji za 2018. godinu korisnika javnih sredstava koji poslovanje vode u skladu sa propisima o budžetskom računovodstvu i novine i aktuelnosti u poslovanju javnog sektora".

U prvom delu savetovanja, koji je bio posvećen pripremama za sastavljanje finansijskog izveštaja za 2018. godinu, predavanje je održala Jasmina Vratonjić, glavni i odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru". Predavanje je obuhvatalo sledeće teme:

• FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA 2018. GODINU (Priprema, sastavljanje i podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja za 2018. godinu - pripremne radnje, uvrđivanje rezultata poslovanja, popunjavanje obrazaca, dostavljanje i objavljivanje i otvaranje poslovnih knjiga za 2019. godinu; Konsolidovani finansijski izveštaji)

• POREZ NA DOBIT (Utvrđivanje poreza na dobit nedobitnih organizacija za 2018. godinu; Sastavljanje i dostavljanje poreskog bilansa i poreske prijave)

• FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA (Nalazi i preporuke Državne revizorske institucije; Obaveza izrade godišnjih izveštaja o sprovođenju FUK i interne revizije za 2018. godinu);

U okviru prvog dela predavnja održana je i Mini radionica "Uvođenje i implementacija FUK (normativni okvir) sa primerima procedura izveštavanja".

Drugi deo savetovanja bio je posvećen javnim nabavkama i novinama u propisima od značaja za javn sektor, a predavanje u ovom delu savetovanja je održala je Dragana Đinđić, viši urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru". Drugi deo predavanja obuhvatao je sledeće teme:

• NOVINE U PROPISIMA (Zakon o javnoj svojini; Zakon o zaštiti podataka o ličnosti; Predložene izmene propisa u oblasti obrazovanja; Ostale novine i aktuelnosti)

• JAVNE NABAVKE (Oblikovanje i pokretanje postupaka - procenjena vrednost, istovrsnost nabavki i partije; Izmene i dopune plana javnih nabavki i neplanirane nabavke; Komisija za javnu nabavku - formiranje, nadležnosti i način rada; Dokumentacija u postupku - sastavljanje i objavljivanje; Mišljenja Uprave za javne nabavke i praksa Republičke komisije, sa uporednim prikazom rešenja iz Nacrta novog Zakona o javnim nabavkama).

U trećem delu savetovanja, koji je realizovao Marko Jekić, odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru", govorilo se o radnim odnosima i primanjima zaposlenih u javnom sektoru, i to kroz sledeće teme:

• NOVI OBRAČUN PLATA OD 1. JANUARA 2019. GODINE (nova minimalna cena rada, novi neoporezivi iznosi, uvećanje plata)

• IZMENE PROPISA (Zakon o porezu na dohodak građana, Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, novi Zakon o centralnom registru osiguranja, Ograničenja iz Zakona o budžetu za 2019. godinu)

• SPORNA PITANJA (status direktora ustanova obrazovanja, naknade za porodiljsko odsustvo i ostala sporna pitanja)

• RADNOPRAVNI STATUS državnih službenika, službenika u AP i JLS i zaposlenih u javnim službama (kadrovski plan, Katalog radnih mesta)

• OGRANIČENJE ZAPOŠLJAVANJA I RACIONALIZACIJA BROJA ZAPOSLENIH.

Nakon predavanja učesnici savetovanja imali su priliku da direktno predavačima postave pitanja i na njih dobiju odgovore.

Savetovanje u Vršcu je bilo besplatno za sve polaznike, a pored ovog savetovanja, u planu je i besplatno savetovanje na iste teme u gradu:

Subotica 

11. februar (ponedeljak)

Hotel Patria

Svoje učešće na seminaru možete obezbediti prijavom OVDE.

Izvor: Redakcija, 8.2.2019.