Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O USLOVIMA ZA PROGLAŠENJE LINIJE U JAVNOM INTERESU U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU: Omogućeno da pojedine avio linije budu proglašene za linije od javnog interesa, uz mogućnost kompenzacije avioprevoznicima na tim rutama


Vlada Republike Srbije je donela Uredbu o uslovima za proglašenje linije u javnom interesu u vazdušnom saobraćaju ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019) kojom je omogućila da pojedine avio linije budu proglašene za linije od javnog interesa i uvela mogućnost kompenzacije avioprevoznicima na tim rutama.

Linije u javnom interesu, na osnovu Uredbe donete 31. januara, mogu biti proglašene ako se odnose na rutu ka aerodromu koji opslužuje jedan ili više regiona u razvoju u Srbiji, kao i na rutama sa saobraćajem do 100.000 putnika godišnje ka bilo kom aerodromu.

Da bi bio proglašen javni interes za avio liniju, uslov je da prevoz drugim vidom saobraćaja ne zadovoljava potrebe regiona, da ne postoji komercijalni interes za obavljanje redovnog avio-prevoza, kao i da je linija značajna za privredni i društveni razvoj Srbije.

Uredba ostavlja mogućnost da se uspostavi avio linija od javnog interesa i na osnovu bilateralnih i multilateralnih sporazuma.

Za svaku avio liniju od javnog interesa prethodno se definišu obim saobraćaja, frekvencija letova, cene i uslovi prevoza i karakteristike aviona.

Pogodnosti za avio prevoz na liniji u javnom interesu mogu obuhvatiti i kompenzaciju prevoziocu, propisuje Uredba, ali ona ne sme da premaši iznos za pokriće neto troškova, odgovarajući prihod i razumnu dobit. Pomoćnik ministra za vazdušni saobraća Zoran Ilić je najavio da će prve avio linije od javnog značaja biti sa niškog aerodroma "Konstantin Veliki".

Ilić je najavio i raspisivanje javnog konkursa za prevoznike na takvim linijama.

Izvor: Vebsajt RTV, 06.02.2019.
Naslov: Redakcija