Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O OTKLANJANJU POSLEDICA ODUZIMANJA IMOVINE ŽRTVAMA HOLOKAUSTA KOJE NEMAJU ŽIVIH ZAKONSKIH NASLEDNIKA: ZAHTEVE ZA POVRAćAJ IMOVINE REGISTROVANE JEVREJSKE OPšTINE NA čIJEM SE PODRUčJU NALAZI ODUZETA NEPOKRETNOST PODNOSIćE AGENCIJI ZA RESTITUCIJU. NADLEżNI DRżAVNI ORGANI DUżNI SU DA U ROKU OD NAJVIšE 30 DANA OD PODNOšENJA ZAHTEVA IZDAJU SVU DOKUMENTACIJU POTREBNU ZA VOđENJE POSTUPKA VRAćANJA IMOVINE


Narodna skupština Republike Srbije u okviru Četvrtog vanrednog zasedanja razmatra i Predlog zakona o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama Holokausta koje nemaju živih zakonskih naslednika.

Obrazlažući Predlog zakona poslanicima, ministar pravde Nikola Selaković, objasnio je da će usvajanje ovog zakona doprineti većem razumevanju ljudskih prava, što je od suštinskog značaja za borbu i sprečavanje rasne i verske diskriminacije.

"Donošenjem ovakvog zakona Srbija jasno stavlja do znanja koji je stav države i naroda prema nemilim, mračnim i ružnim dešavanjima u našoj prošlosti, naročito u vreme neprijateljske okupacije i kao posledica kvislinškog režima na teritoriji sadašnje centralne Srbije i Banata", rekao je Selaković.

Donošenjem tog zakona zaokružuje se zakonodavni okviru u oblasti vraćanja oduzete imovine, čije je usvajanje predviđeno Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina EU i godišnjm planom rada Vlade Republike Srbije za 2016. godinu.

Predlog zakona na sveobuhvatan način uređuje pitanje otklanjanja posledica oduzimanje imovine, određuje uslove, način i postupak vraćanja imovine i vraćanja oduzete imovine koja je u vreme oduzimanja bila u funkciji Jevrejske zajednice.

Predlogom zakona je predviđeno da će Savezu jevrejskih opština iz republičkog budžeta Srbija godišnje isplaćivati 950.000 evra, na periodu od 25 godina, počev od 1. januara 2017. godine.

Svim prihodima upravljaće Savez jevrejskih opština, a sredstva će biti korišćena za proučavanje i dokumentovanje perioda Holokausta, obeležavanje značajnih datuma u vezi s tim periodom, za naučnoistraživačke projekte, izdavanje publikacija, obrazovanje o Holokaustu i zločinima fašista, stipendiranje đaka i studenata, finansijsku podršku preživelim Jevrejima i jevrejskoj zajednici, jačanje njenih veza sa sunarodnicima u svetu...

Kako se dobijeni novac troši, kontrolisaće Odbor za nadzor koji će činiti dva predstavnika Svetske organizacije Jevreja za restituciju, dva predstavnika jevrejskih opština i jedan predstavnik Vlade Srbije koji bi ujedno bio i predsednik tog Odbora.

Zahteve za vraćanje imovine Jevreja koji nemaju žive naslednike Agenciji za restituciju podnosiće registrovane jevrejske opštine na čijem se području nalazi oduzeta nepokretnost.

Nadležni državni organi dužni su da u roku od najviše 30 dana od podnošenja zahteva izdaju svu dokumentaciju potrebnu za vođenje postupka vraćanja imovine, dok je Agencija u obavezi da u roku od šest meseci donese rešenje po podnetom zahtevu.

Predviđeno je da se ne može tražiti nadoknada izgubljene dobiti po osnovu oduzete imovine, kao i po osnovu njenog održavanja posle podržavljenja.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 10.02.2016.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija