Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

PODZAKONSKA AKTA NA ZAKON O OSIGURANJU BIĆE DONETA U PRVOJ POLOVINI OVE GODINE


Na okuglom stolu na kome je predstavljen novi Zakon o osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 55/2004, 70/2004 - ispr., 61/2005, 61/2005 - dr. zakon, 85/2005 - dr. zakon, 101/2007, 63/2009 - odluka US, 107/2009, 99/2011, 119/2012, 116/2013 i 139/2014 - dr. zakon), zamenik generalnog direktora NBS za Sektor nadzora nad obavljanjem delatnosti osiguranja, Srđan Milovanović, najavio je donošenje pravilnika i drugih pratećih podzakonskih akata vezanih za Zakon.

Podzakonska akta će donositi Narodna banka Srbije od aprila do juna, u paketima za pojedine sektore osiguranja. Nacrti ovih akata biće objavljivani na sajtu NBS, a svi zainteresovani su pozvani da upućuju primedbe kako na podzakonska akta tako i na implementaciju samog Zakona o osiguranju.,"Ako se nešto u praksi pokaže kao neadekvatno za primenu, ove primedbe će nam biti signal da odmah delujemo i to menjamo", rekao je Milovanović.On je ocenio da je to posebno važno jer će NBS kao nadzorni organ imati proširen opseg nadzora u osiguranju s obzirom da će po novom zakonu i poštanski operater i lizing kompanije moći da obavljaju poslove osiguranja.

Direktorka Odeljenja za pravna pitanja u sektoru za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja NBS, Aleksandra Miletić, podsetila je da se o Zakonu o osiguranju prethodno pozitivno izjasnila i Evropska komisija, jer su njime stvoreni uslovi da se na domaćem tržištu pružaju moderne usluge osiguranja prilagođene stvarnim potrebama korisnika uvođenjem evropskih standarda.

Ona je navela da je zadržan model dobrovoljnog osiguranja imovine i lica kao osnovni princip i definitivno razdvojeno životno i neživotno osiguranje. Novim Zakonom prihvaćena je i inicijativa Privredne komore Beograda da sva lica koja žele da poslove zastupanja u osiguranju obavljaju kao dopunsku delatnost to mogu da rade u skladu sa modalitetima koje je utvrdio Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014), istakla je Miletić. 

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 10.02.2015.

Ako Vam je ova vest privukla pažnju - podelite je:

Email Print