Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE PRIPREMILA MODEL INTERNOG AKTA


Obaveštavamo vas da je Uprava za javne nabavke pripremila Model internog akta, kako bi se naručiocima pružila pomoć pri izradi internih pravilnika, kojima se uređuju faze procesa javne nabavke - planiranje, sprovođenje postupka, izvršenje ugovora.

Obavezu donošenja internog akta, do 13. marta 2014. godine, ima svaki naručilac, u skladu sa članom 22. stav 1. Zakona o javnim nabavkama i Pravilnikom o sadržini akta kojim se bliže uređuje postupak javne nabavke unutar naručioca ("Sl. glasnik RS", br. 106/2013).

Izradom Modela internog akta, realizovana je jedna od aktivnosti predviđenih Akcionim planom za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine.

Model internog akta možete preuzeti na sajtu Uprave za javne nabavke (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Uprave za javne nabavke, 10.2.2014.