Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SKRAĆEN ROK OTPLATE KEŠ KREDITA NA OSAM GODINA: Rata neće smeti da bude viša od 60 odsto plate ili penzije


Prvog dana 2019. godine počela je primena novih odluka Narodne banke Srbije, koje se odnose na upravljanje rizicima, zatim na adekvatnost kapitala te na klasifikaciju bilansne aktive i vanbilansnih stavki. Iz ovoga bankari i klijenti treba da pročitaju da se menjaju uslovi za odobravanje kredita. Od ove godine gotovinski zajmovi moći će da se dobiju na rok od najviše osam godina, a rata neće smeti da bude viša od 60 odsto plate ili penzije. Ukoliko se banke ne budu pridržavale pomenutih ograničenja biće u obavezi da umanje svoj kapital, a za iznos celokupne glavnice, odnosno njenog još neotplaćenog dela. Isto pravilo važi i ukoliko je odobren kredit na iznos veći od 60 odsto primanja. Stepen kreditne zaduženosti dužnika utvrđuje se kao odnos ukupnih kreditnih obaveza i redovnih neto mesečnih prihoda.

Na ovaj korak u NBS su se odlučili da bi sprečili nastanak problematičnih kredita u bankarskom sektoru i predupredili moguće posledice po finansijsku stabilnost građana. Pomenuti rokovi će se i dalje skraćivati. U 2021. godini maksimalni rok otplate biće šest godina. Izuzetak će ostati rokovi za kupovinu automobila - do osam godina.

Gotovinski krediti i oni namenjeni refinansiranju su, otkako su pale kamate i odobravaju se u dinarima i bez učešća, doživeli pravi uzlet. Već su prešli sumu od 400 milijardi dinara i skoro se izjednačili sa stambenim zajmovima. Kod nas se odobravaju na izuzetno duge rokove, i preko 10 godina. Klijenti banaka su ih koristili za različite potrebe - plaćanje računa, letovanja, sve vrste šopinga. Ovi krediti su se kod nas koristili i za namene za koje su uobičajeni potrošački krediti, poput kupovine vozila pa čak i nekretnina. Činjenica da su rokovi prelazili i deceniju donela je mnogima veću kreditnu sposobnost nego da su rokovi bili kraći. Sada se zna da će oni koji zarađuju 50.000 dinara mesečno moći da se zaduže za ratu koja neće prelaziti 30.000 dinara.

O tome koliko su pomenute mere Narodne banke Srbije opravdane međunarodni konsultant dr Aleksandar Vasiljević kaže:

- Dobro je što se NBS odlučila na ovaj korak jer keš krediti s velikim sumama i uz duge rokove otplate svakako predstavljaju rizik pošto tu obezbeđenja gotovo da i nema. S druge strane, smatram da je rata od 60 odsto zarade kod nas čak i suviše široko odmerena. Zarade u Srbiji nisu visoke i ogromna većina građana, a i klijenata banaka, kada im ostane 40 odsto plate ili penzije ne može s tom sumom da plaća račune i druge neophodne troškove tokom meseca.

Koliko će ova mera naterati banke da više novih programa ponude preko drugih proizvoda tek ostaje da se vidi.

Kod novih pravila veoma je bitna stavka stepen rizičnosti dužnika. Ni nakon primene pomenutih propisa neće postojati prepreka da banka odobri kredite s dužim rokovima otplate, kao i kredite dužnicima s višim stepenom zaduženosti, ali samo ako i nakon toga održava odgovarajući nivo kapitala, odnosno ako ta rizičnija potraživanja pokriva i da pri tome ispunjava sve ostale parametre kapitala koji su propisani.

Izvor: Dnevnik, D. Vujošević, 05.01.2019.
Naslov: Redakcija