Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PRAVU NA BESPLATNE AKCIJE I NOVČANU NAKNADU KOJU GRAĐANI OSTVARUJU U POSTUPKU PRIVATIZACIJE: Građani trenutno mogu prodavati samo akcije NIS-a i Aerodroma "Nikola Tesla", dok se akcijama Akcionarskog fonda i "Telekoma Srbija" ne trguje. Trenutna cena na berzi za akciju NIS-a iznosi 719 dinara, a za akciju Aerodroma 1.650 dinara


Neki su zaboravili, a neki nisu ni računali na taj novac, ali od kada je usvojen Zakon o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije ("Sl. glasnik RS", br. 123/2007, 30/2010, 115/2014 i 112/2015), svako ko se tada upisao za njih, stekao je veliki broj besplatnih akcija, ali i dividendi na njih. Nekome bi dobro došlo tih 4.300 dinara od svih dividendi, koliko mu pripada, ako do sada nije podizao ništa. Ili još bolje - 9.545 dinara ukupno od dividendi i od akcija, ako ih sada proda. Tu nije kraj, jer će i akcije Akcionarskog fonda i "Telekoma Srbija" moći naknadno da proda kad se steknu za to potrebni uslovi.

Naime, od kada je uplaćena prva dividenda za akciju "Aerodroma Nikola Tesla" jula 2012. godine, do 11. septembra prošle 2017. godine svaki građanin je stekao 2.614 dinara na dividende plus 1.700 dinara od akcija iz Privatizacionog registra.

Do danas su svim građanima koji su ostvarili pravo na besplatne akcije podeljene sledeće akcije: pet akcija NIS a.d. Novi Sad, jedna akcija Aerodroma "Nikola Tesla", sedam akcija Akcionarskog fonda i 31 akcija "Telekom Srbija".

- Građani trenutno mogu prodavati samo akcije NIS-a i Aerodroma "Nikola Tesla", dok se akcijama Akcionarskog fonda i "Telekoma Srbija" ne trguje (tek po izlasku ovih akcija na Berzu biće omogućena i njihova prodaja). Trenutna cena na berzi za akciju NIS-a iznosi 719 dinara, dok za akciju "Aerodroma Nikola Tesla" iznosi 1.650 dinara, odnosno ukoliko se građanin opredeli za prodaju ovih akcija može očekivati oko 5.245 dinara (3.595 dinara za pet akcija NIS-a i 1.650 dinara za akciju aerodroma) - objašnjava Ivan Bojičić, šef službe za investiciono bankarstvo banke "Poštanska štedionica".

Prema Bojičićevim rečima, naknadno upisivanje za akcije nije moguće. To je važilo samo za one koji su se upisali 2008. godine. Eventualno, naslednici koji žele da provere na koje račune su im legle dosadašnje uplate, to mogu da učine na šalteru pošte. Ili, oni koji hoće da im buduće dividende ležu na račun neke druge banke, treba da daju taj račun u pošti.

Ko želi da proda akcije prilaže samo ličnu kartu i treba da ispostavi nalog za trgovanje na šalterima Pošta u Srbiji, pri čemu Pošta ne naplaćuje proviziju za svoje usluge, što je mnogo lakše nego da date nalog brokeru.

Ukoliko ipak odlučite da taj posao obavite preko brokera i na Beogradskoj berzi, neophodno je da kontaktirate neko od investicionih društava ili članova Berze.

Ko ne želi još da prodaje akcije, može da podigne novac od dospelih dividendi, takođe u bilo kojoj pošti, i da sačeka da se Aerodrom "Nikola Tesla" iznajmi francuskoj kompaniji "Vansi erports", kada će mali akcionari na ime dividende dobiti još 12,4 evra po akciji (1.500 dinara).

Izvor: Vebsajt Telegraf, Slađana Vasić, 09.01.2018.
Naslov: Redakcija