Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VLADA RS UKINULA UREDBU O SLUŽBI U POMOĆNOJ POLICIJI


Uredba o službi u pomoćnoj policiji ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016 - dalje: Uredba) stavljena je van snage na sednici Vlade Republike Srbije, održanoj 9. januara 2017. godine, te takva vrsta policije neće biti formirana, potvrdio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.

On je naglasio da je Vlada odustala od ove namere zbog pritiska javnosti i naveo da nisu istinite kritike da je cilj formiranja pomoćne policije bio da se zapošljavaju partijski kadrovi, navodeći da su posao tu mogli dobiti samo oni koji su završili Kriminalističko-policijsku akademiju.

On je podsetio da je 2005. godine donet Zakon o policiji ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 63/2009 - odluka US, 92/2011, 64/2015 i 6/2016 - dr. zakon) kojim se predviđa formiranje pomoćne policije, a na osnovu koga je doneta prvobitna Uredba o službi u pomoćnoj policiji i pravima i dužnostima pomoćnih policajaca ("Sl. glasnik RS", br. 27/2006 i 109/2009). Ta Uredba međutim nikada nije aktivirana. Slično je i sa novom Uredbom. I ona se donosi nešto manje od godinu dana nakon usvajanja poslednjeg Zakona o policiji ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016), u kome se jasno navodi kada i pod kojim uslovima treba pribeći formiranju novog policijskog odreda.

U samoj Uredbi, međutim, se ne navodi čemu ona služi, već samo ko i po kojim uslovima u njoj može da bude angažovan. Tako, na primer, piše da pravo učešća na konkursu imaju svi nezaposleni, punoletni građani, koji su mlađi od 50 godina i imaju najmanje srednju stručnu spremu. Oni koji dosad nisu imali dodira sa policijskim poslom moraće da prođu osnovnu obuku, nakon čega će moći će da nose oružje, policijske uniforme i službene legitimacije sa natpisom "pomoćna policija".

Stefanović je dodao i da su ministru novim Zakonomsmanjena ovlašćenja, kao i da je apsolutna neistina da je mogao da se zaposli bilo ko, jer je uveden obavezan konkurs za sve pozicije u MUP-u.

Ukidanjem Uredbe ne ukida se i potpuna mogućnost formiranja pomoćne policije, pošto je prema Zakonu o policiji njihovo angažovanje moguće ukoliko se za tim ukaže potreba.

Dodatni policijski angažman u vidu pomoćne policije neophodan je "u uslovima visokog bezbednosnog rizika, prirodnim i drugim nesrećama, obezbeđivanja državne granice, kao i u drugim slučajevima kada je ugrožena unutrašnja bezbednost".

Izvor: Vebsajt RTV, 10.01.2017.
Naslov: Redakcija