Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZA PROMENU USTAVA REPUBLIKE SRBIJE: Promena Ustava u delu pravosuđa neophodan korak u daljem osnaživanju vladavine prava i daljem usklađivanju sa evropskim pravnim tekovinama i standardima


Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici 3. decembra Predlog za promenu Ustava Republike Srbije, u delu koji se odnosi na sudove i javna tužilaštva i druge posledične delove najvišeg opšteg pravnog akta.

Predlog se odnosi na promene odredbe člana 4. Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006), u kojem je uređenje vlasti podeljeno na zakonodavnu, izvršnu i sudsku. Takođe, predložene su i promene odredbi koje se odnose na sudove i javna tužilaštva (članovi 142 – 165).

Shodno tome, menjaju se i odredbe člana 99. – Nadležnost Narodne skupštine, člana 105. – Način odlučivanja u Narodnoj skupštini i člana 172. – Izbor i imenovanje sudija Ustavnog suda.

U saopštenju se navodi da je Promena Ustava u delu pravosuđa neophodan korak u daljem osnaživanju vladavine prava i daljem usklađivanju sa evropskim pravnim tekovinama i standardima.

"Ovom inicijativom Vlada i Ministarstvo pravde Srbije potvrdili su čvrstu opredeljenost u sprovođenju reformskih procesa i ispunjavanju aktivnosti iz revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23 (reforma pravosuđa i antikorupcijska politika, prim. RSE)", navodi se u saopštenju Vlade.

Srbija se na promenu Ustava u oblasti pravosuđa obavezala Poglavljem 23 u procesu pristupanja Evropskoj uniji (EU).

Sudije, prema sadašnjem Ustavu, donetom 2006. godine, biraju poslanici u Skupštini Srbije na prvi trogodišnji, tzv. probni mandat, a onda ih stručno telo – Visoki savet sudstva – bira na stalni mandat.

Tužioce Skupštini predlaže Vlada, dok se zamenici tužioca na prvi mandat (3 godine) biraju u parlamentu, nakon čega ih Državno veće tužilaca bira na stalni mandat.

To rešenje kritikovao je i deo domaće javnosti, ali i međunarodni faktori, poput Venecijanske komisije.

Izvor: Vebsajt Radio slobodna Evropa, 03.12.2020.
Naslov: Redakcija