Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE USVOJILA JE DEVET ZAKONA IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je devet zakona iz nadležnosti Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, koji predstavljaju nastavak reforme javne uprave sa ciljem dalje profesionalizacije i efikasnijeg rada administracije u korist svih građana.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave, Branko Ružić, istakao je tim povodom da su oni veoma važni za uređenje upravljanja ljudskim resursima, jer su zaposleni ti koji su nosioci reforme javne uprave i potrebno im je obezbediti adekvatan profesionalni razvoj.

On je naveo da se uvodi i sistem kompetencija koji je važan za privlačenje i zadržavanje kvalitetnih kadrova kroz uvođenje u posao, ocenjivanje, napredovanje, sistem plata, usavršavanje i drugo.

Ružić je, kada je reč o lokalu, rekao da se na jedinstven način uređuju prava i dužnosti pokrajinskih i lokalnih službenika i obezbeđuju se uslovi za punu profesionalizaciju i depolitizaciju kadrova.

Takođe, kako je dodao, dopunama u radu inspekcija postiže se bolji odnos inspektora i privrednika, a uvedeni su i novi mehanizmi za kontrolu i sankciju onih koji svesno krše zakon i ugrožavaju bezbednost i zdravlje naših građana.

Prikrivena kupovina biće veoma interesantan mehanizam za inspektore jer se ona obavlja bez prethodnog obaveštavanja subjekta, objasnio je minstar i naveo da se tokom takve kupovine prikupljaju dokazi, a tek kasnije predočava nalog za inspekcijski nadzor.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 8.12.2018.
Naslov: Redakcija