Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2016. GODINU: POSLANICI U NARODNOJ SKUPšTINI RS ZAPOčELI RASPRAVU O PREDLOGU ZAKONA U NAčELU


Srbiju očekuje ubrzani oporavak, uz snažan zaokret u fiskalnom prostoru sa rezultatima boljim od očekivanih, rekao je ministar finansija, Dušan Vujović, tokom obrazlaganja Predloga zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu u Narodnoj skupštini Republike Srbije, gde je 9. decembra 2015. godine počela rasprava o Predlogu zakona.

Vujović je, govoreći pred poslanicima, istakao da je planirana budžetska politika u 2016. godinu izrađena da očuva finansijsku i ekonomsku stabilnost države i ispuni osnovne zakonske obaveze prema građanima, privredi i međunarodnim organizacijama.

Ministar je izjavio da je budžet planiran na osnovu očekivanja da će rast BDP-a sledeće godine iznositi 1,75 odsto, što će doneti i bolji životni standard.

Budžetski okvir je koncipiran tako da smanji učešće javne potrošnje u BDP, preokrene putanju javnog duga i delimično poboljša strukturu javne potrošnje.

"Na ovaj način koncipiran budžet sadrži izbalansiran odnos između socijalnih i razvojnih funkcija države", rekao je Vujović.

On je dodao da budžet za narednu godinu mnogo više razvojni nego što se može zaključiti na osnovu kapitalnih rashoda, ali da je takođe uvažena i socijalna kategorija. Predviđeni su instrumenti socijalne politike u vidu otpremnina, kako bi se obezbedilo nadoknađivanje na osnovu važećeg zakona ili ono što je predviđeno kolektivnim ugovorom.

Predlogom zakona predviđeni su prihodi od 997,4 milijarde, rashodi od 1.119,2 milijarde, i deficit od 121,8 milijardi dinara.

On je poručio da će mere fiskalne konsolidacije biti nastavljene, iako će penzije biti uvećane 1,25 odsto i plate dela zaposlenih u javnom sektoru.

Prema njegovim rečima, ove godine je budžet poslat poslanicima u kratkom roku, jer je to bilo "uslovljeno dinamikom pregovora sa MMF-om.

Vujović je dodao i da je kredibilitet politike VladeRepublike Srbije potvrđen potpisivanjem aranžmana sa MMF, a podržan je i od strane Svetske banke, Evropske komisije, Evropske investicione banke, Evropske banke za obnovu i razvoj.

Predlogom zakona o budžetu za 2016. predviđeni su prihodi od 997,4 milijarde dinara, a rashodi od 1.119 milijardi, dok je za plate zaposlenih predviđeno 184,28 milijardi dinara.

Deficit će, kako je planirano, iznositi 121,8 milijardi dinara.

Predloženi budžet, kao i budžet za 2015. godinu, dobili su podršku Međunarodnog monetarnog fonda i predstavljaju ključni deo Programa koji istovremeno rešava problem deficita, ali i strukturne probleme koji taj deficit uzrokuju.

Usvojen Zakon o budžetu Republike Srbije za 2016. trebalo bi, prema planu, ubrzo da se nađe pred Bordom direktora MMF-a, od koga se očekuje da do 25. decembra 2015. godine potvrdi Srbiji pozitivnu ocenu treće revizije zaključenog aranžmana.

Ministar finansija izjavio je da predloženi budžet za 2016. godinu nije predvideo smanjenje subvencija za poljoprivredu i najavio donošenje novog zakona koji će regulisati tu oblast, kako bi se smanjio stepen neizvesnosti, budući da se pojavio veliki broj poljoprivrednika koji ranije nisu tražili subvencije, odnosno oko 33.000 novih zahteva.

Vujović je rekao da će 31. decembra biti zaključen spisak poljoprivrednika koji će biti subvencionisani, dok će u sledećoj godini taj spisak biti zaključen već u septembru.

On je rekao i da će koncepcija subvencija u poljoprivredu biti promenjena, kako bi bila razvojno orijentisana.

Ministar zdravlja, Zlatibor Lončar, poručio je da neće biti otpušten nijedan lekar i medicinska sestra, već da će u zdravstvu biti smanjivan broj nemedicinskog osoblja, kako bi lekari i medicinsko osoblje mogli da imaju bolje uslove i veće plate. Lončar je saopštio da je budžet za zdravstvo 2016. za 1,2 miljarde dinara veći nego ovogodišnji.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 09.12.2015.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija