Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE: PREDVIđENO JE DA PRIMENA ZAKONA POčNE 2017. GODINE. PLANIRA SE POTPUNO UKIDANJE KOMUNALNE TAKSE ZA ISTICANJE FIRME I EKOLOšKE TAKSE, DOK ćE TAKSA ZA MOTORNA VOZILA UMESTO OPšTINAMA, IćI U DRżAVNU KASU. PREDVIđENO JE DA ćE OPšTINAMA OD NAPLAćENOG POREZA NA ZARADE, UMESTO 80 ODSTO, OSTAJATI 50 ODSTO SREDSTAVA


Nacrt zakona o finansiranju lokalne samouprave stavljen je na javnu raspravu četiri meseca pre roka koji je dogovoren sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF), a u kome bi trebalo da bude usvojen taj zakon, izjavila je ministarka državne uprave i lokalne samouprave, Kori Udovički, na skupštini Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) u Beogradu.

Cilj Nacrta zakona je da se pojednostavi sistem prihoda, da privreda nailazi na manje troškove kod plaćanja obaveza, da se stvori predvidiv privredni ambijent. "Cilj nije bio da kad se neki od prihoda ukida ili smanjuje da lokalni budžeti gube, već da se nađu alternativni izvori prihoda za njihove kase", naglasila je ministarka.

Ukoliko Nacrt zakona bude usvojen u Narodnoj skupštini Republike Srbije, trebalo bi da se primenjuje od 2017. godine.

Udovički je apelovala na dijalog lokalnih samouprava sa državom, naglašavajući da to mora da bude dijalog "tako da na kraju svi imamo više, a ne kako da neko za sebe izvuče što više", poručila je ona.

Ministaraka je dodala da bez uređenja privrednog ambijenta na nivou lokalnih samouprava neće biti rasta ni na nivou države.

Ona je primetila da je na papiru veliki deo nadležnosti na vlastima na lokalnom nivou, a da u praksi to nije tako, jer se često, kada treba da donesu neku odluku, obraćaju republičkim organima, ministarstvima, itd..

"Proces decentralizacije je zakočio i neće moći da se unapredi tako što će poslovi lokalnih samouprava biti prebačeni u nadležnost republike. Naredna godina, 2016. godina, jeste godina koja mora da bude poslednja u kojoj republika odlučuje i nalazi rešenja za lokalne samouprave. Potrebno je da sednemo i otvoreno razgovaramo kako bi se našlo zakonsko rešenje i znalo ko je odgovoran za rad na lokalnom nivou u svakom segmentu", precizirala je Udovički.

Ministarka je podsetila i da se država obavezala da donese Strategiju decentralizacije do sredine 2016. godine, i veruje da se to mora uraditi u saradnji SKGO.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 09.12.2015.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija