Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NEOPHODNO USVAJANJE ZAKONA O JAVNOM OKUPLJANJU: ZAšTITNIK GRAđANA UKAZUJE NA šTETNE POSLEDICE NEPOSTOJANJA ZAKONSKOG UREđENJA SLOBODE OKUPLJANJA, KOJA JE GARANTOVANA USTAVOM RS I OBAVEZUJUćIM MEđUNARODNIM STANDARDIMA LJUDSKIH PRAVA


Zaštitnik građana, Saša Janković, saopštio je da podržava pravo poljoprivrednika da javnim protestima izraze neslaganje sa propisima za koje smatraju da im nanose veliku štetu, ali da ne može da podrži njihovu nameru da traktorima dođu u Beograd, jer bi na taj način bio blokiran veliki deo grada i naneta šteta ogromnom broju ljudi.

Zaštitu Ombudsmana zatražila je Asocijacija poljoprivrednika Srbije zbog toga što policija sprečava poljoprivrednike da traktorima dođu pred Narodnu skupštinu Republike Srbije i tako izraze protest zbog Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Zaštitnik građana je podsetio da je Zakon o okupljanju građana ("Sl. glasnik RS", br. 51/92, 53/93, 67/93 i 48/94, "Sl. list SRJ", br. 21/2001 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon) zbog nesaglašenosti sa Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - dalje: Ustav),odlukom Ustavnog suda, prestao da važi 23. oktobra 2015. godine i da nadležno Ministarstvo unutrašnjih poslova i Vlada nisu Narodnoj skupštini Republike Srbije u ostavljenom i primerenom roku predložili novi zakon.

Zbog toga je, kako je ocenio Janković, pravno nedovoljno uređen niz pitanja, koja se postavljaju i povodom protesta poljoprivrednika.

On je upozorio na štetne posledice manjka zakonskog uređenja slobode okupljanja, koja je garantovana Ustavom i obavezujućim međunarodnim standardima ljudskih prava.

Izvor: Vebsajt Politika, 09.12.2015.
Naslov: Redakcija