Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NOVI ZAKON O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: MODEL ZAKONA PREDVIđA DA VLADA I PREDSEDNIK NE BUDU VIšE PREDLAGAčI čLANOVA ODBORA AGENCIJE


Pravna baza Paragraf Lex

Novi zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije bi trebalo da ojača nezavisnost te ustanove i doprinese još efikasnijoj borbi protiv ovog problema sa kojim je suočeno društvo, ocenjeno je na konferenciji "Borba protiv korupcije u Srbiji".

Modelom novog zakona, na kojem je radila Agencija, predviđa se drugačiji sastav Odbora agencije, jer je predloženo da iz ovlašćenih predlagača članova odbora budu izostavljeni Vlada i predsednik Republike.

Kako je rekao član Odbora Agencije Zoran Vujičić, modelom zakona su predviđena veća ovlašćenja za Agenciju, radi što efikasnijeg pribavljanja podataka neophodnih za operativan rad.

Kumulacija javnih funkcija se uređuje na suštinski drugačiji način, jer se uvodi pravilo da funkcioner, osim u dva izuzetka, može da obavlja samo jednu javnu funkciju, čime će se pooštriti odgovornost funkcionera. Agencija do sad nije imala zakonski osnov da odbije zahtev za davanje saglasnosti za obavljanje više funkcija.

Modelom zakona predložene su nove sankcije, kao što je obustava isplate naknada i svih drugih primanja iz budžeta u slučaju da funkcioner, protivno odluci Agencije, nastavi da nezakonito obavlja više funkcija.

Novim zakonom predviđena je i odgovornost za nedonošenje tzv. "plana integriteta", kao i proširenje takozvanog "kruga povezanih lica" na roditelje i decu, nezavisno od toga da li žive u zajedničkom domaćinstvu.

Programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić rekao je da je ovaj dokument prepoznao probleme koji su se javili u praksi, ali da ima stvari koje nisu obuhvaćene.

Prema njegovim rečima, zakon bi trebalo da obuhvati još neke pojedince koji nisu spadali u kategoriju javnih funkcionera, kao što su savetnici, koji utiču na donošenje odluka.

Profesor Zoran Stojiljković, član odbora Agencije, apelovao je da se predlog zakona, koji je ključan za sistematsku i institucionalnu borbu protiv korupcije ne donese bez javne rasprave, po hitnom postupku.

On je istakao da je model, o kojem se ovde razgovara, predlog jedne institucije.

Jelena Stojanović iz "Pištaljke" zatražila je uskladjivanje delova modela zakona o Agenciji sa zakonom o uzbunjivačima.

Zoran Gavrilović iz "BIRODI-a" rekao je da bi i komore trebalo da budu obuhvaćene obavezom izrade planova integriteta.

Učesnici su pozvani da svoje primedbe i preporuke dostave Agenciji kako bi se model zakona dopunio i ispravio kako bi bio dobijen još bolji zakon. 

Izvor: Blic, 9.12.2014.