Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

MEĐUNARODNI DAN LJUDSKIH PRAVA: Stanje ljudskih prava u Srbiji bolje nego proteklih godina, ali još postoje sistemski problemi


"Kršenje ljudskih prava postoji u svim oblastima koje se aktuelizuju sa ekonomskom krizom - prava iz radnog odnosa, pravo na uživanje imovine, prava iz penzijskog, invalidskog i socijalnog osiguranja. Pravo koje je na vrhu top liste, a to je pravo na pravično suđenje, i suđenje u razumnom roku za koje nažalost zaštitnik građana nije nadležan", kazao je Robert Sepi, zamenik zaštitnika građana i zaštitnik građana za prava nacionalnih manjina, povodom 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava. "Srbija svake godine pravi određene pomake u napretku ljudskih prava, ali i dalje postoje sistemski problemi koji bitno utiću na kulturu ljudskih prava - kako građana, tako i organa javne vlasti koji ih ponekada krše", rekao je Sepi.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić istakla je da treba mnogo da se radi da bi se u Srbiji iskorenila diskriminacija. Prema istraživanju kancelarije poverenice, 57 odsto ispitanika ne želi Albance i Rome u porodici, a svaki drugi građanin Srbije ne želi da im Albanac bude vaspitač dece. Petina ispitanih kaže da su manjine same odgovorne za situaciju u kojoj se nalaze. Gotovo identične rezultate dalo je istraživanje sprovedeno među državnim službenicima.

Zaštitnik građana Saša Janković izjavio je da veliki broj građana Srbije Međunarodni dan ljudskih prava dočekuje pritisnut krizom koja ugrožava njihova ekonomska i socijalna prva i zato organi javne vlasti imaju dodatnu obavezu da postupaju pravično i zakonito, i dodao da je u porastu broj pritužbi građana na tešku socijalnu i ekonomsku situaciju izazvanu gubitkom posla ili smanjenjima zarada i penzija.

Izvor: B92, Beta, 9.12.2014.