Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NOVA UREDBA O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2021.GODINU, U PRIMENI OD 1. JANUARA 2021. GODINE : Paragraf organizuje vebinar 8. decembra 2020. godine


Kompanija Paragraf organizuje vebinar "Nova Uredba o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2021. godinu", 8. decembra 2020. godine.

Vebinar se sastoji iz dva dela:

Prvi deo predavanja se odnosi na primenu Carinske tarife za 2021. godinu i aktuelnosti u vezi sa sprovođenjem carinskih postupaka u slobodnoj zoni, kao i mogućnošću ostvarivanja povraćaja ili otpusta carinskog duga.

Drugi deo predavanja se odnosi na devizno poslovanje, odnosno biće ukazano na obavezu izveštavanja po tekućim i kapitalnim poslovima, najčešće devizne prekršaje i aktuelnosti u deviznim propisima.

Učesnici vebinara imaće mogućnost da pre početka primene novih propisa budu upoznati sa novom nomenklaturom Carinske tarife za 2021. godinu, kao i sa primenom ostalih carinskih dažbina (sezonske carine i posebne dažbine) i sa carinskim olakšicama/oslobođenjima na uvoz određene robe u 2021. godini. Učesnici će biti upoznati sa novinama koje je doneo novi Carinski zakon i podzakonski propisi u sprovođenju carinskih postupaka u slobodnoj zoni, kao i o uslovima za ostvarivanje povraćaja ili otpusta carinskog duga.

Kada je reč o deviznom poslovanju, učesnici će imati mogućnost da dobiju uvid u sve osnove izveštavanja ili obaveštavanja o obavljanju deviznih poslova (ima ih oko 37) što će svakako olakšati poslovanje i smanjiti rizik od propuštanja neke obaveze za koju je propisana novčana kazna. Osnovi izveštavanja se međusobno razlikuju u pogledu načina izveštavanja, izveštajnih perioda i rokova za izveštavanje, što zahteva posebnu pažnju i disciplinu u urednom i propisnom izvršavanju, a predavanje će svakako pojasniti određene nedoumice i probleme u praksi.

Vebinar je namenjen privrednim subjektima koji se bave spoljnotrgovinskim poslovanjem kao i privrednim društvima koja pružaju usluge špedicije i transporta.

Teme vebinara:

AKTUELNOSTI U VEZI SA IZMENAMA NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE U 2021. GODINI I IZMENE OSTALIH PROPISA KOJIMA SE ODREĐUJE NIVO CARINA I OSTALIH CAINSKIH DAŽBINA U 2021. GODINI

SPROVOĐENJE CARINSKIH POSTUPAKA U SLOBODNOJ ZONI

 • Opšte o slobodnim zonama - pojam, carinski nadzor, korisnik
 • Vođenje evidencije o robi u slobodnoj zoni
 • Unos i smeštaj strane/domaće robe u slobodnu zonu
 • Postupanje sa stranom robom u slobodnoj zoni (stavljanje u slobodan promet, aktivno oplemenjivanje i dr.
 • Iznošenje robe iz slobodne zone
 • Tretman robe u slučaju prestanka rada slobodne zone

POVRAĆAJ I OTPUST CARINSKOG DUGA

 • Osnov povraćaja ili otpusta
 • Podnošenje Zahteva i odlučivanje po zahtevu za povraćaj ili otpust

DEVIZNI PREKRŠAJI I AKTUELNOSTI U DEVIZNIM PROPISIMA

 • Najčešći devizni prekršaji po tekućim i kapitalnim poslovima
 • Poseban osvrt na obavezu izveštavanja o: direktnim investicijama, kreditnim poslovima sa inostranstvom, depozitnim poslovima rezidenata u inostranstvu
 • Postupanje u slučaju propuštanja ili kašnjenja u odnosu na propisani rok u izvršenju obaveze izveštavanja
 • Zastarelost deviznih prekršaja
 • Novine u propisima o deviznom poslovanju: izmene i dopune podzakonskih propisa kojima se uređuju depozitni poslovi rezidenata u inostranstvu, uslovi i način obavljanja platnog prometa sa inostranstvom i kreditni poslovi sa inostranstvom, uz kraći osvrt na devizni aspekt prihoda "frilensera"

Predavači:

 • Nadica Pantović - Načelnik Odeljenja za carinsku politiku (Ministarstvo finansija - Sektor za carinski sistem i politiku)
 • Milka Živanović - Načelnik Odeljenja za carinski sistem (Ministarstvo finansija - Sektor za carinski sistem i politiku)
 • Dragan Simić - Specijalni savetnik za oblast carinskog poslovanja

Detaljne informacije o vebinaru (teme, prijavu, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) preuzmite na stranici "Nova Uredba o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2021. godinu".

Izvor: Redakcija, 09.11.2020.