Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI IZMENE ZAKONA O RADU I O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Planirana je izmena kaznenih odredaba, kako bi Inspektorat rada efikasnije radio, kao i odredaba kojima će poslodavac biti u obavezi da odmah prijavi zaposlenog, a ne kao sada u roku od tri dana


Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017 - odluka US) će pretrpeti izvesne izmene, najavio je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević, precizirajući da će za početak to biti samo jedan član koji se odnosi na kaznene odredbe, kako bi Inspektorat rada efikasnije radio.

Đorđević je rekao da za sada Zakon u širem obimu neće biti menjan.

Prema njegovim rečima, izmene Zakona o radu, pratiće i izmene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014), koja će se sastojati u tome da će poslodavci morati da prijavljuju radnike odmah, a ne kao sada u roku od tri dana.

"Sve se vrlo brzo radi, tako da će poslodavci morati prvo da prijave radnike, a onda da ih angažuju", rekao je ministar.

Đorđević kaže i da će biti donet i čitav set zakona koji će regulisati iznajmljivanje radne snage, sezonske radove, bolovanja.

Svoje planove Ministarstvo rada treba da predstavi u decembru 2017. godine.

"Malo strpljenja, u decembru mesecu moći ćemo da komentarišemo koji su nam planovi, a eventualno da čujemo i neke sugestije. Želimo na kraju ove godine, kada budemo radili presek toga šta smo uradili, da izvestimo javnost o planovima Ministarstva i svakako, tada ćemo da iznesemo sve planove, kada su u pitanju zakoni, izmene i dopune i novi zakoni", rekao je Đorđević.

Izvor: Vebsajt RTV, 09.11.2017.
Naslov. Redakcija