Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PISMO DRUŠTVA SUDIJA I UDRUŽENJA TUŽILACA UPUĆENO VLADI RS, MINISTARSTVIMA FINANSIJA I PRAVDE VEZANO ZA POVEĆANJE PLATE NOSILACA PRAVOSUDNIH FUNKCIJA


Povodom najave da će biti povećane plate korisnicima budžetskih sredstava, Društvo sudija Srbije se obratilo Visokom savetu sudstva i, zajedno sa Udruženjem javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, ministrima pravde i finansija i predsedniku Vlade kako bi razjasnili da li se te najave odnose i na plate nosilaca pravosudnih funkcija.

Dva strukovna udruženja, koja okupljaju najveći broj sudija i nosilaca javnotužilačke funkcije u Srbiji, podsetili su Vladu Republike Srbije i ministarstva pravde i finansija da su dužni da se jednako staraju o materijalnom položaju svih budžetskih korisnika, odnosno na obavezu da se staraju o potrebama pravosuđa kao korisnika budžeta, podsećajući pritom da su i nosioci pravosudnih funkcija podneli veliki materijalni teret umanjenjem plata i po Zakonu o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 108/2013) od 2013. godine, a potom i selektivnim ukidanjem već stečenih naknada.

Sudije, javni tužioci i zamenici javnih tužilaca Republike Srbije donošenje Zakona o budžetu za 2018. godinu očekuju zabrinuti da će i ovog puta biti, kao i prethodne godine, isključeni od povećanja, odnosno vraćanja plata na nivo pre donošenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava ("Sl. glasnik RS", br. 116/2014) i očekuju da se njihova udruženja založe kod izvršne vlasti za očuvanje njihovog materijalnog položaja.

Društvo sudija Srbije i Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca naglasili su da plata sudija i tužilaca nije samo ekonomska kategorija, već i materijalna garancija sudijske nezavisnosti i tužilačke samostalnosti. Teret ekonomskih nedaća sudije i tužioci su podelili sa sugrađanima bez zamerki. Međutim, isključivanje sudija i tužilaca iz najavljenog povećanja plata predstavljalo bi diskriminaciju i dovelo do toga da plata sudija i tužilaca bude na nivou znatno nižem od onog koji odgovara njihovom znanju, iskustvu i odgovornosti koja se od njih zahteva. Nedovoljni materijalni prihodi sudija i tužilaca, niži od prihoda sudija i tužilaca u svim ostalim državama u okruženju, doprinose urušavanju dostojanstva sudijske i tužilačke funkcije u Republici Srbiji.

Budući da su nosiocima pravosudnih funkcija, u odnosu na druge korisnike budžeta, plate bile umanjene u većim iznosima i da je učešće plata 2.800 sudija i 700 javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, u odnosu na preko 700.000 korisnika budžeta u javnom sektoru neznatno, u situaciji kada je sada budžet stabilan, ne postoji valjan razlog zbog kog i plate nosilaca pravosudnih funkcija ne bi mogle da budu uvećane, odnosno vraćene na nivo pre donošenja navedenog Zakona iz 2014. godine.

Društvo sudija Srbije i Udruženje javnih tužilaca su izrazili očekivanje obaveštenja o tome da li je povećanje plata planirano i za nosioce pravosudnih funkcija i, ukoliko nije, iz kog razloga.

Izvor: Vebsajt Društva sudija Srbije, 09.11.2017.
Naslov. Redakcija