Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O DUALNOM OBRAZOVANJU: Zakon donosi unapređenje dela srednjeg stručnog obrazovanja u pogledu sticanja kvaliteta dela kompetencija koje su usklađene sa standardima savremenog tehničko-tehnološkog razvoja 21. veka


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 8. novembra 2017. godine Zakon o dualnom obrazovanju, koji donosi unapređenje dela srednjeg stručnog obrazovanja u pogledu sticanja kvaliteta dela kompetencija koje su usklađene sa standardima savremenog tehničko-tehnološkog razvoja 21. veka, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Zakonom se uređuje sistem među zainteresovanim stranama, sa jedinstvenim ciljem da mladim ljudima omogući kvalitet znanja koji se stiče na dva mesta, teorijska znanja u školama i praktična znanja u realnom radnom okruženju u kompanijama koje prate tehničko-tehnološki razvoj. Na ovaj način učenici stiču i veštinu upravljanja znanjima.

Učenje kroz rad ne predstavlja za učenike "proste manuelne zadatke", već programiranje, projektovanje i rukovođenje "pametnim mašinama", koje su deo savremenih modernih proizvodnih procesa u kompanijama. Sinergija između teorijskih i praktičnih znanja omogućena je na nedeljnom nivou u skladu sa planom i programom nastave i učenja. Za učenike u srednjim stručnim školama je posebno bitno karijerno vođenje i savetovanje kome se posebno mesto daje u ovom Zakonu.

Sistem kontrole nad sticanjem znanja kroz ovaj zakon osnažen je u sadejstvu dva sistema. U procesu učenja i evaluacije učestvuju nastavnik praktične nastave (koordinator učenja kroz rad) i licencirani instruktor iz kompanije (sa položenim didaktičko-pedagoškim veštinama) koji zajedno realizuju, prate i procenjuju učeničko postignuće.

Veoma je bitno naglasiti da ovim Zakonom učenik nije u radnom odnosu već u procesu sticanja dela kompetencija koje se odnose na učenje kroz rad a deo su propisanog nastavnog plana i programa. Učenici kroz ovaj zakon stiču kompetencije na učenju kroz rad koje su neophodne da bi nakon srednjeg stručnog obrazovanja postali stručnjaci i da bi im bilo omogućeno da steknu znanja usklađena sa savremeni tehnološkim razvojem koja mogu da sagledaju u kompanijama.

Dostignutim kvalitetom kompetencija koji je usklađen sa savremenim tehničko-tehnološkim razvojem, mladi postaju zapošljivi odmah nakon formalnog obrazovanja i na taj način smanjujemo stopu nezaposlenosti mladih do 25 godine. Takođe, dualnim obrazovanjem mladima se omogućava i prolaznost ka višim nivoima obrazovanja.

Nadzor nad poverenim poslovima PKS koji se odnosi na sticanje kompetencija u kompanijama, kao i nad celokupnim Zakonom vrši Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Podršku dualnom obrazovanju u Srbiji dali su Nemačka, Austrija, Švajcarska, klaster Italijanskih kompanija Konfindustrija i Američka privredna komora.

Strani investitori ne žele jeftinu radnu snagu već obrazovane stručnjake koje podržavaju kroz formalni sistem obrazovanja i koji na ovaj način oni podržavaju kako u svojim tako i u domaćim kompanijama. Na ovaj način se takođe rešava problem nedostatka kadrova u kompanijama kao i zaustavlja odliv sredstava u neformalno obrazovanje koje je u prethodnom periodu srpsku privredu koštalo 3,5 miliona evra.

Otvorena vrata kompanija pokazuju visok stepen društvene odgovornosti domaćih i stranih kompanija, koji su pored toga što učenicima omogućavaju učenje u realnom radnom okruženju, omogućavaju stipendije svim učenicima koji se opredele za dualni model obrazovanja kao podršku i motivaciju za proces učenja.

Država je do sada dosta novca ulagala u opremanje učionica/radionica. S obzirom da država ne može da priušti opremanje svih učionica/ radionica savremenom opremom, realizacija dela nastave u realnom radnom okruženju omogući će preusmeravanje sredstava u neke druge oblasti kao što je kreiranje novih modernizovanih profila, istraživanja, inovacije u nastavi.

Izvor: Vebsajt Ministarstva prosvete, 08.11.2017.
Naslov: Redakcija