Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VLADA RS: Usvojeni predlozi zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, te o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije


Vlada Republike Srbije usvojila je 9. novembra 2016. godine Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, te Predlog zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije.

Prema rečima državnog sekretara Ministarstva pravde, Radomira Ilića, Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika predviđa pooštravanje kazni za nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje migranata, kao i ukidanje mogućnosti da sud počiniocima tih dela izrekne uslovnu osudu.

Za krijumčarenje migranata ubuduće će biti zaprećena kazna od jedne do osam godina zatvora, dok je do sada bila predviđena kazna od šest meseci do pet godina zatvora.

Ukoliko se delo učini zloupotrebom položaja ili u grupi, predložena je kazna od dve do 12 godina, a ukoliko je reč o organizovanoj kriminalnoj grupi kazna će ubuduće iznositi od tri do 15 godina zatvora, naveo je državni sekretar.

Predlogom zakona ukida se mogućnost uslovne osude, što znači da ukoliko tužilaštvo dokaže da je okrivljeni izvršio pomenuto krivično delo, sud treba da mu izrekne efektivnu kaznu zatvora.

Ministarstvo pravde se odlučilo na pooštravanje kazni pre svega, zbog pojačanih aktivnosti na granicama Srbije sa Bugarskom i Makedonijom, kao i činjenice da je u toku svetska migrantska kriza, objasnio je Ilić.

On je naglasio da je cilj ne samo da strani krijumčari migranata budu uhvaćeni, već i da domaće stanovništvo bude odvraćeno od učestvovanja u takvoj delatnosti.

Ilić naveo da će se Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika naredne nedelje naći pred poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

KRIVIČNI ZAKONIK ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014)

Nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi

Član 350

(1) Ko bez propisane dozvole pređe ili pokuša da pređe granicu Srbije, naoružan ili upotrebom nasilja, kazniće se zatvorom do jedne godine.

(2) Ko u nameri da sebi ili drugom pribavi kakvu korist, omogućava drugom nedozvoljeni prelaz granice Srbije ili nedozvoljeni boravak ili tranzit kroz Srbiju, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

(3) Ako je delo iz stava 2. ovog člana učinjeno od strane grupe, zloupotrebom službenog položaja, ili na način kojim se ugrožava život ili zdravlje lica čiji se nedozvoljeni prelaz granice Srbije, boravak ili tranzit omogućava ili je krijumčaren veći broj lica, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do deset godina.

(4) Ako je delo iz stava 2. ovog člana učinjeno od strane organizovane kriminalne grupe, učinilac će se kazniti zatvorom od tri do dvanaest godina.

(5) Sredstva namenjena ili upotrebljena za izvršenje dela iz st. 1. do 3. ovog člana oduzeće se.

Izvor: Vebsajt Vlade Srbije, 09.11.2016.
Naslov: Redakcija