Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SEMINAR PRAVOSUDNE AKADEMIJE IZ PORODIČNOG ZAKONA ZA SUDIJE GRAĐANSKIH ODELJENJA OSNOVNOG SUDA IZ NIŠA 14. NOVEMBRA 2016. GODINE


Pravosudna akademija organizuje seminar iz Porodičnog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005, 72/2011 - dr. zakon i 6/2015) za sudije građanskih odeljenja Osnovnog suda iz Niša, 14. novembra 2016. godine.

 Na seminaru će biti obrađivane sledeće teme:

-postupci pred sudom u vezi sa porodičnim odnosima-primena ZPP-a,

-postupak u bračnom sporu,

-postupak u sporu o materinstvu i očinstvu, postupak u sporu o zaštiti prava deteta, vršenje i lišenje roditeljskog prava, mišljenje deteta,

-nasilje u porodici, mere zaštite i postupak u sporu za zaštitu od nasilja u porodici.

Predavači na ovom seminaru će biti:

  • Danijela Nikolić, sudija Apelacionog suda u Nišu i
  • Sonja Stojanović-Simonović, sudija Apelacionog suda u Nišu.
Izvor: Vebsajt Pravosudna akademija, 08.11.2016.
Naslov: Redakcija