Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NOVI ZAKONI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE USKORO PRED POSLANICIMA NARODNE SKUPŠTINE RS: Očekuje se usvajanje Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, te izmene Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela i odredaba Krivičnog zakonika koje se odnose na privredni kriminal i na krivična dela protiv službene dužnosti


Poslanicima Narodne skupštine Republike Srbije uskoro će biti predstavljene izmene i dopune Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014 - dalje: KZ), koje se odnose na privredni kriminal i na krivična dela protiv službene dužnosti, što će znatno poboljšati efikasnost pravosuđa, izjavila je Ministarka pravde Nela Kuburović

Kuburović je, na konferenciji povodom zatvaranja projekta "Unapređenje kapaciteta Tužilaštva za organizovani kriminal za sprovođenje efikasnijih istraga korišćenjem izuzetno efikasnog sistema za upravljanjem predmetima i kroz poboljšanu regionalnu saradnju", objasnila da će u cilju jačanja rada Tužilaštva za organizovani kriminal biti proširena njegova nadležnost na veći broj krivičnih dela.

Prema njenim rečima, pomenute izmene i dopune KZ-a donose osam novih krivičnih dela protiv privrede, koja će olakšati tužiocima da kvalifikuju krivične događaje i istovremeno pospešiti međunarodnu saradnju.

Ona je najavila da će predstaviti i novi Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije.

Među novim zakonskim rešenjima, kako je objasnila, nalaze se i dopune zakona kojim se reguliše oduzimanje imovine stečene krivičnim delom, pri čemu će sa novim zakonima naša zemlja otvoriti novo poglavlje u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Nova krivična dela, koja su pisana u skladu sa evropskim standardima krivičnog prava, konkretna su, jasna i sa preciznim inkriminacijama, ukazala je Kuburović.

Ona je naglasila da je borba protiv organizovanog kriminala i korupcije danas daleko kompleksnija, a državni organi povezaniji, dodavši da uspeh na tom planu podrazumeva stalno unapređivanje međunarodne saradnje.

Na svečanosti povodom završetka projekta, u okviru kojeg je tužilaštvo Italije obezbedilo napredan softver tužilaštvu u Srbiji, Kuburović je naglasila da su ljudi i njihovo znanje jedan od najvažnijih resursa u borbi protiv organizovanog kriminala.

Prema njenim rečima, razmena znanja i iskustava, kao i prenos metoda i zakonskih rešenja, neizostavni su element dosledne i efikasne borbe na tom planu.

Znanje i iskustvo su najdragoceniji resursi koje možemo da ponudimo jedni drugima, naglasila je ona i dodala da je konkretan rezultat razmene upravo donacija softvera Ministarstva pravde Italije srpskom Tužilaštvu za organizovani kriminal.

Primena novog softvera unapređuje kapacitete tog tužilaštva u cilju efikasnog sprovođenja istraga, upravljanja komplikovanim i obimnim predmetima i jačanja međunarodne saradnje u domenu borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, rekla je Kuburović.

Prema njenim rečima, promene društvenih okolnosti donele su promene i u ispoljavanju kriminalnih oblika i načina vršenja krivičnih dela, pa je država morala adekvatno da odgovori na te promene.

Tužilac za organizovani kriminal Mladen Nenadić ocenio je na ovom skupu da svim zemljama, a posebno državama zapadne Evrope, preti opasnost od pojačanih terorističkih dejstava, i uputio apel svim kolegama da zajedničke snage usmere na njegovo suzbijanje.

Smatram da ćemo u budućnosti svi, a posebno zemlje zapadne Evrope, imati veliki problem sa pojačanim terorističkim aktivnostima, jer završetak ratnih dejstava na Bliskom istoku neminovno vodi ka širenju terorizma u druge delove sveta, rekao je Nenadić.

On je ocenio da će napredni softver koji je Italija donirala Srbiji pomoći našem tužilaštvu da se još efikasnije bori protiv organizovanog kriminala i korupcije, ali i pretnje od terorizma.

Nenadić je ukazao na to da je Italija prepoznala opasnost koju terorizam nosi za ceo svet, a posebno u ovo vreme za Evropu, i istakao da i tužilaštva i policija, sudovi i bezbednosne agencije treba da rade zajedno na suzbijanju terorizma.

Misija OEBS u Srbiji i Tužilaštvo za organizovani kriminal skupom u Specijalnom sudu zvanično su obeležili kraj trogodišnjeg projekta u okviru kojeg je obezbeđen napredan softver koji je razvilo i doniralo italijansko Tužilaštvo za borbu protiv mafije.

Softver je u potpunosti operativan i doprinosi unapređenju tehničkih kapaciteta za analizu i procesuiranje brojnih postojećih podataka o slučajevima organizovanog kriminala, terorizma i značajnih istraga korupcija.

Izvor: Vebsajt Vlade, 08.11.2016.
Naslov: Redakcija