Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVLJU BILJA: RASPRAVA ćE TRAJATI DO 30. NOVEMBRA 2015. GODINE


Na predlog Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Odbor za privredu i finansije doneo je odluku o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravlju bilja.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravlju bilja sprovodiće se do 30. novembra 2015. godine.

Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici organa i organizacija, naučna i stručna javnost, kao i druge zainteresovane strane.

Učesnici u javnoj raspravi, u vreme trajanja javne rasprave, svoje primedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, putem elektronske pošte na e-mail adresu: zakoni.rasprava@minpolj.gov.rs, tako što će popuniti prilog Primedbe i predlozi u vezi sa Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravlju bilja, ili na adresu: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine- Uprava za zaštitu bilja, Omladinskih brigada 1. SIV III, Beograd.

Izvor: Vebsajt Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, 09.11.2015.