Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 10. NOVEMBRA 2015. GODINE SEDNICE ODBORA ZA USTAVNA PITANJA I ZAKONODAVSTVO, ODBORA ZA ZDRAVLJE I PORODICU, ODBORA ZA KULTURU I INFORMISANJE, EKONOMSKOG KOKUSA, ODBORA ZA SPOLJNE POSLOVE - RAZMATRANJE PREDLOGA ZAKONA, NACRTA ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU, UTVRđIVANJE LISTE KANDIDATA ZA čLANOVE SAVETA REGULATORNOG TELA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE


145. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo biće održana 10. novembra 2015. godine, sa početkom u 09,30 časova, u sali III.

Dnevni red:

Usvajanje zapisnika sa 144. sednice Odbora;

1. Razmatranje Predloga zakona o dopuni Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu, koji je podnela Vlada;

2. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, koji je podnela Vlada;

3. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Kraljevine Norveške o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak, koji je podnela Vlada.

28. sednica Odbora za zdravlje i porodicu biće održana 10. novembra 2015. godine, sa početkom u 10,30 časova, u Maloj sali.

Dnevni red:

1. Dijabetološka zdravstvena zaštita u Srbiji juče, danas, sutra.

33. sednica Odbora za kulturu i informisanje biće održana 10. novembra 2015. godine, sa početkom u 12,00 časova, u sali IV, na prvom spratu.

Dnevni red:

1. Utvrđivanje liste kandidata za članove Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, kao i liste organizacija koje zajedno čine jedinstvenog predlagača;

2. Razno.

20. sastanak Ekonomskog kokusa biće održan 10. novembra 2015. godine, sa početkom u 12,30 časova, u sali III.

Na sastanku će se razgovarati o Nacrtu zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.

Sastanku će, pored članova Ekonosmkog kokusa, prisustvovati i potpredsednica Vlade i ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički i predstavnici NALED-a i IRI-a.

44. sednica Odbora za spoljne poslove biće održana 10. novembra 2015. godine, sa početkom u 12,00 časova, u sali II.

Dnevni red:

- Usvajanje zapisnika sa 42. sednice Odbora za spoljne poslove

1. Inicijative za posete

2. Redovne aktivnosti stalnih delegacija

3. Izveštaj sa trilateralnog sastanka odbora za spoljne poslove parlamenata Bugarske, Rumunije i Srbije, održanog 22. oktobra 2015. godine u Sofiji, Republika Bugarska.

 4. Izveštaji o realizovanim posetama

5. Ostali realizovani kontakti

6. Poslaničke grupe prijateljstva

7. Razno

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 09.11.2015.
Naslov: Redakcija