Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ŠTA DONOSI GRAĐANSKI ZAKONIK? - OBLIGACIONI ODNOSI


U "Večernjim novostima", u rubrici Specijalan dodatak, objavljen je drugi nastavak u vezi Prednacrta građanskog zakonika.

U Prednacrtu građanskog zakonika proširene su i precizirane odredbe o obligacionim odnosima.

Taj deo predstavlja dopunu važećeg Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja).

Konkretno je propisano da je ugovor zakon za ugovorne strane, što je posebno važno za inostrane investitore.

Građanski zakonik bi takođe trebalo da reguliše subjektivnu i objektivnu odgovornost kod opasnih stvari i delatnosti.

Večernje novosti - dodatak - Građanski zakonik možete preuzeti ovde.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo pravde, 06.11.2015.