Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VISINI NAKNADE ZA KORIŠĆENJE RADIO-FREKVENCIJA


U skladu sa članovima 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama ("Sl. glasnik RS" br. 44/2010), Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge poziva stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o nacrtu Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o visini naknade za korišćenje radio-frekvencija.

Mišljenja o predmetu javne konsultacije podnose se u pisanom obliku i obavezno sadrže ime, odnosno naziv i kontakt podatke podnosioca. Svi poverljivi podaci koji se odnose na mišljenje dato u okviru javne konsultacije, izdvajaju se u poseban dokument (aneks).

Adrese za slanje komentara:

Pošta: Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge Višnjićeva 8, 11000 Beograd

Faks: 011 3242 673

E-mail: ratel@ratel.rs, javnekonsultacije@ratel.rs

Kontakt osoba zadužena za javne konsultacije:

Zoran Branković

Telefon: 011 2026 830

E-mail: zoran.brankovic@ratel.rs

Raspored aktivnosti

7. novembar 2014.

Objavljivanje nacrta Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o visini naknade za korišćenje radio-frekvencija na sajtu Agencije i početak javnih konsultacija.

24. novembar 2014.

Završetak javnih konsultacija - rok za dostavljanje mišljenja je 15 dana od dana početka javnih konsultacija.

Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija objavljuju se na Internet stranici Agencije, izuzev aneksa sa poverljivim podacima.

Nacrt Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o visini naknade za korišćenje radio-frekvencija (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i postanske usluge, 9.11.2014.