Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKLJUČENA SEDMA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE RS U 2014. GODINI: USVOJENI PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU, PREDLOG ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVA I PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANSIRANJU POLITIčKIH AKTIVNOSTI


U Danu za glasanje, 8. novembra, Narodna skupština usvojila je većinom glasova narodnih poslanika Predlog zakona o izmenama Zakona o zdravstvenom osiguranju i Predlog zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva, koje je podnela Vlada.

Cilj izmena Zakona o zdravstvenom osiguranju je unapređenje institucija u zdravstvu koje donose značajne odluke za funkcionisanje sistema obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Izmenama zakona o zdravstvenom osiguranju predviđeno je da Upravni odbor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje umesto 21 člana ima sedam članova, a Nadzorni odbor pet, umesto dosadašnjih sedam.

Od sedam članova Upravnog odbora tog fonda, četiri će biti predstavnici države, odnosno predložiće ih ministar zdravlja, dok će po jednog člana predložiti predstavnici sindikata, penzionera i zemljoradnika.

Tri člana u Nadzornom odboru predložiće ministar zdravlja, a po jednog predstavnici sindikata i penzionera.

Kada je reč o Zakonu o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva, tim zakonskim rešenjima na adekvatniji i racionalniji način će se pratiti zdravstveno stanje i zdravstvene potrebe stanovništva, imajući u vidu da je u prethodnom periodu došlo do intenzivnog razvoja zdravstvenih i informaciono-komunikacionih tehnologija.

Predviđene su i novčane kazne za zdravstvene ustanove i druga pravna lica ako ne vode zdravstvenu dokumentaciju i evidenciju kako je propisano zakonom, ako naruše tačnost podataka, naruše pravo na privatnost.

Narodna skupština je, u Danu za glasanje, usvojila Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine, koji je podnela Poslanička grupa Demokratska stranka, kao i Predlog odluke o imenovanju predsednika i potpredsednika Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, koju je podnela predsednica Narodne skupštine Maja Gojković.

Većinom glasova narodnih poslanika, Narodna skupština je usvojila i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, koji je podnela grupa od 128 narodnih poslanika Poslaničke grupe Srpska napredna stranka.

Izmene Zakona o finansiranju političkih aktivnosti predvidaju da stranke i partije ubuduće dobijaju oko 30 odsto manje sredstava iz budžeta.

Procenat za izdvajanje sredstava političkim strankama umanjuje se sa 0,15 na 0,105 odsto, kao i za finansiranje predizbornih aktivnosti sa 0,1 odsto na 0,07 odsto.

Na taj način će linearno svim političkim akterima biti umanjena sredstva u odnosu na sadašnja za više od 30 procenata.

Izmenama zakona stranke će ubuduće moći iz budžetskih prihoda da kupuju nekretnine, ali će biti u obavezi da te nekretnine koriste isključivo za obavljanje političkih atkivnosti.

Usvajanjem tog zakona biće smanjene stope izdvajanja za političke stranke, pa će državna kasa biti punija za 3,5 miliona evra.

U Danu za glasanje, Narodna skupština je odlučivala o povredama Poslovnika na koje su ukazivali narodni poslanici tokom sednice, i odlučila da ni u jednom slučaju odredbe Poslovnika nisu bile povređene.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda, predsedavajući sednici, potpredsednik Narodne skupštine mr Igor Bečić zaključio je Sedmu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 9.11.2014.