Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DODELJENE NAGRADE SUDOVIMA ZA POSTIGNUTE REZULTATE I NAPREDAK U TEKUĆOJ U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU: Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije održava se u Vrnjačkoj banji


Vrhovni kasacioni sud, dodelio je nagrade sudovima za postignute rezultate i napredak u tekućoj u odnosu na prethodnu godinu, 8. oktobra 2018. godine na Godišnjem savetovanju sudija Republike Srbije u Vrnjačkoj Banji.

Nagrade su dodeljene u dve kategorije:

1. “Povećanje broja rešenih starih predmeta u sudu u odnosu na isti period prethodne godine” i

2. “Povećanje broja ukupno rešenih predmeta u sudu u odnosu na isti period prethodne godine”.

I

U kategoriji “Povećanje broja rešenih starih predmeta u sudu u odnosu na isti period prethodne godine”:

Prva nagrada dodeljuje se Osnovnom sudu u Kragujevcu

Druga nagrada dodeljuje se Osnovnom sudu u Nišu

Treća nagrade dodeljuje se Privrednom sudu u Novom Sadu.

II

U kategoriji “Povećanje broja ukupno rešenih predmeta u sudu u odnosu na isti period prethodne godine”:

Prva nagrada dodeljuje se Višem sudu u Beogradu

Druga nagrada dodeljuje se Višem sudu u Vranju

Treća nagrada dodeljuje se Prekršajnom sudu u Novom Sadu

III

Priznanja za doprinos unapređenju efikasnosti i kvalitetu sudskog sistema dodeljuju se:

1. Višem sudu u Kraljevu

2. Višem sudu u Užicu

3. Višem sudu u Nišu

4. Osnovnom sudu u Kragujevcu

5. Prvom osnovnom sudu u Beogradu

6. Osnovnom sudu u Novom Sadu

7. Osnovnom sudu u Leskovcu

8. Trećem osnovnom sudu u Beogradu

9. Osnovnom sudu u Knjaževcu

10. Privrednom sudu u Beogradu

11. Privrednom sudu u Kragujevcu

12. Prekršajnom sudu u Pančevu

Posebna priznanja za efikasno upravljanje sudom dodeljena su:

1. Osnovnom sudu u Subotici

2. Višem sudu u Čačku

IV

Priznanja za inovacije koje su doprinele poboljšanju rada suda dodeljuju se:

1. Drugom osnovnom sudu u Beogradu

2. Osnovnom sudu u Pančevu

Nagrade i priznanja predsednicima sudova uručio je predsednik Vrhovnog kasacionog suda, Dragomir Milojević.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda je rekao da služba u pravosuđu nije uvek laka, kako u pogledu uslova rada, tako i u pogledu broja predmeta i naglasio značaj pozitivnih napora države u saradnji sa partnerskim međunarodnim organizacijama da se neke od slabosti poprave.

“Inicijativa da najefikasniji, najorganizovaniji, inovativni i kreativni budu izdvojeni kroz dobijanje nagrade, treba da bude ohrabrenje i podsticaj nastavku dodatnog zalaganja sudova i poruka da se trud isplati”, zaključio je predsednik Milojević.

Višedonatorski poverenički fond (MDTF), kojim upravlja Svetska banka, je omogućio sredstva za nabavku konkretnih dobara za svaki nagrađeni sud, izradu plaketa i priznanja i svečanost dodele nagrada i priznanja sudovima.

Izvor: Vebsajt Vrhovnog kasacionog suda, 08.10.2018.
Naslov: Redakcija