Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE NACIONALNOG PROGRAMA ZA SUZBIJANJE SIVE EKONOMIJE ZA 2017. GODINU SA PROJEKCIJOM ZA 2018. GODINU: Mere za suzbijanje sive ekonomije predviđaju zapošljavanje 160 poreskih policajaca, ali i specijalizaciju 50 sudija za vođenje sporova u ovoj oblasti. Pored represivnih mera, predviđene su i podsticajne koje će znatno rasteretiti privredu, kao što je smanjenje parafiskalnih nameta, ali i poreska oslobađanja u prvoj godini poslovanja kako bi se povećao broj subjekta u legalnim vodama


Vlada Republike Srbije je utvrdila mere za suzbijanje sive ekonomije u 2018. godini koje predviđaju i zapošljavanje 160 poreskih policajaca, ali i specijalizaciju 50 sudija za vođenje sporova u ovoj oblasti.

To znači da će država dodatno pojačati kontrolne mehanizme kako bi se smanjilo nelegalno poslovanje zbog kojeg Srbija dnevno gubi osam miliona evra. Tako stoji u Zaključku o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije za 2017. godinu sa projekcijom za 2018. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017), kojim bi učešće sive ekonomije u BDP-u trebalo smanjiti sa prošlogodišnjih 30,1 na 26,7 odsto. Da bi se ovako visok cilj realizovao mora da se reorganizuje mreža Poreske uprave, ali i da se sve institucije koje imaju kontrolnu funkciju povežu u jedinstven sistem.

Pojačavanje sveukupnog nadzora nad tokovima sive ekonomije je nužnost jer u protivnom rezultati postignuti u fiskalnoj konsolidaciji mogu da budu dovedeni u pitanje.

U prvom kvartalu naredne godine trebalo bi da se uposli 160 poreskih policajaca, a za pedesetak već zaposlenih biće organizovana posebna obuka. Naime, jačanje kadrovskih kapaciteta Poreske uprave je ključ za otkrivanje nelegalnog poslovanja jer se pokazalo da su efekti zapošljavanje 100 inspektora ove godine veliki. Procenjuje se da će se njihovim angažovanjem do kraja godine siva ekonomija smanjiti za dva odsto u odnosu na 2016. godinu. Drugim rečima, državi se to višestruko isplatilo, a novac za novo zapošljavanje će biti projektovan budžetom za 2018. godinu.

Analizom Koordinacionog tela utvrđeno je da samo jačanje poreske policije nije dovoljno. Poreski policajci nemaju adekvatnu podršku u sudovima jer specifičnost ovih krivičnih dela traži specijalizaciju sudija. Praksa je pokazala da nedovoljno poznavanje ove oblasti produžava krivične procese. Zato je kao posebna mera utvrđena edukacija 50 sudija specijalizovanih za procese iz sive ekonomije. Drugim rečima, Vlada ima nameru da se ovim mehanizmima ozbiljno uhvati u koštac sa sivom ekonomijom.

Ali, pored represivnih mera, predviđene su i podsticajne koje će znatno rasteretiti privredu, kao što je smanjenje parafiskalnih nameta, ali i poreska oslobađanja u prvoj godini poslovanja kako bi se povećao broj subjekta u legalnim vodama. Država stvara ambijent za legalno poslovanje i zato će ono nelegalno drastično kažnjavati.

- Promeniće se i način rada inspekcija. Iskoristiće se podaci različitih organa, kao i podaci o ranijim kontrolama, kako bi kompanije bile svrstane u grupe rizika. Najrigoroznijim kontrolama biće podvrgnuti oni za koje postoje indicije da ne poštuju propise i da vode poslove u sivim vodama - kaže Dragana Ilić, šef Koordinacionog tela.

Izvor: Vebsajt Blic, Slađana Vukašinović, 07.10.2017.
Naslov: Redakcija