Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI ZAKON KOJI ĆE REGULISATI RAD AGENCIJA ZA ZAPOŠLJAVANJE: Savez samostalnih sindikata Kragujevca upozorava da će ovaj Zakon proizvesti posledice


Savez samostalnih sindikata (SSS) Kragujevca upozorio je da je u pripremi zakon "čije posledice mogu biti lošije od najlošijeg Zakona o radu" i da u njegovoj izradi učestvuju oni koji su "najzainteresovaniji da on bude loš po radnike u Srbiji".

U saopštenju SSS sa navodi da je Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja formiralo Radnu grupu za izradu Zakona o iznajmljivanju (lizingu) radnika i precizira da je izvor za donošenje ovog zakona Konvencija broj 181, Međunarodne organizacije rada, koju je Srbija ratifikovala 2013. godine.

Tu Konvenciju, podseća SSS Kragujevca, ratifikovale su samo 32 zemlje, "većinom nerazvijene", i dodaje da su u Radnu grupu za izradu Zakona, osim socijalnih partnera uključene i tri najveće kompanije koje se bave iznajmljivanjem radnika u Srbiji.

Prema oceni SSS Agencije za iznajmljivanje radnika u Srbiji danas rade nezakonito, a preko njih, na taj način radi više od 60.000 radnika.

Rad Agencija za posredovanje u zapošljavanju, regulisan je Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010 i 38/2015), a te delatnosti ne podrazumevaju iznajmljivanje radnika, ističe se u saopštenju.

Većinsko mišljenje u Sindikatu je da bi ove Agencije trebalo zabraniti, jer "predstavljaju nepotreban oblik zapošljavanja, a iznajmljivanje radnika je vid eksploatacije ljudi".

Koristeći njihov težak materijalni položaj, Agencije ostvaruju profit uzimajući deo njihove zarade, zaključuje SSS i upozorava na opasnost da, posle usvajanja Zakona, to može postati dominantan oblik zapošljavanja "što će dugotrajno zaustaviti napredovanje pojedinaca i porodice u Srbiji".

Izvor: Vebsajt Novosti, 07.10.2016.
Naslov: Redakcija