Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG IZMENA ZAKONA O JAVNIM BELEŽNICIMA: ZA SASTAVLJENJE UGOVORA O PROMETU NEPOPKRETNOSTI OVLAšćENI I ADVOKAT, I JAVNI BELEžNIK, A ZA OVERU UGOVORA BELEžNIK NA čIJOJ TERITORIJI JE NEPOKRETNOST


Nova demokratska stranka , na predlog Advokatske komore Srbije, podnela je predlog izmena zakona o javnom beležništvu i prometu nepokretnosti da bi se prekinula blokada pravoduđa zbog štrajka advokata, nezadovoljnih zakonskim rešenjima.

Predloženim zakonima predviđa se da su za sastavljenje ugovora o prometu nepopkretnosti ovlašćeni i advokat, i javni beležnik.

Po predloženim izmenama, za overu ugovora isključivo je nadležan javni beležnik na čijem je području nepokretnost koja je predmet ugovora.

NDS je predala predložene izmene 6. oktobra sa zahtevom da u skupštinsku proceduru uđu po hitnom postupku ali je vladajuća većina to odbila.

"Ako se hitno ne reši situacija koja je nastala zbog donošenja sada važećeg Zakona o javnom beležništvu i Zakona o prometu nepokretnosti i zbog čega je došlo do opravdanog protesta advokata, preti opasnost da nastane velika šteta", rekao je agenciji Beta član Srđan Miković koji je radio na predlogu za izmenu zakona na zahtev Advokatske komore Srbije.

"Usvajanjem tih izmena ne bi bilo više monopola javnih beležnika, a građanima bi se omogućilo da biraju ko će im pisati ugovore", istakao je on.

Po njegovim rečima, skupštinska rasprava otvorila bi mogućnost da se suprotstave mišljenja i stigne do najboljeg rešenja.

"Iako je predloženo da se ovi predlozi zakona razmatraju po hitnom postupku, skupštinska većina to nije prihvatila što znači da ovi predlozi zakona treba da čekaju bar 15 dana da stignu na dnevni red, a može se desiti da se i ne stave na dnevni red", ocenio je on.

Štrajk advokata u Srbiji, koji su štrajk počeli 17. septembra, ulazi u treću sedmicu.

Oni zahtevaju izmene Zakona o javnim beležnicima da bi se i njima omogućilo da sastavljaju ugovore koje bi notari overavali, da se smanje stope za obračun paušalnog poreza.

Izvor: Tanjug