Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PKS: DO 2020. GODINE FARME U SRBIJI MORAćE DA ISPUNE OšTRE KRITERIJUME EVROPSKE UNIJE KOJI SU U VEZI SA ZAšTITOM żIVOTNE SREDINE, ZDRAVLJA I BEZBEDNOSTI. "PAMETNE FARME" FINANSIRAćE SE IZ SREDSTAVA IPARD PROGRAMA


Sektor uzgoja živine i svinja u Srbiji ima najveći broj objekata koji imaju obavezu primene Direktiva EU o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine, rečeno je u PKS na konferenciji "Implementacija IPPC/IE Direktive u postrojenjima za intenzivan uzgoj živine i svinja".

IPPC Direktiva propisuje jasne tehničke uslove koji se moraju ispuniti da bi se proizvod označio kao zdravstveno bezbedan i mogao da se plasira na tržište EU, ukazao je Dušan Stokić, rukovodilac Centra za zaštitu životne sredine PKS.

IPPC je najteža direktiva koju u Srbiji treba primeniti na nove ali i na oko 180 postojećih objekta, rekao je Aleksandar Vesić, pomoćnik ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine. Kroz ovaj projekat pokušavamo da prilagodimo poslovanje postojećih 70 farmi smanjenjenjem zagađivanja i korišćenjem otpada u energetske svrhe. On je napomenuo da će se "pametne farme" finansirati najvećim delom iz sredstava IPARD programa.

Projekat realizuje Centar za čistiju proizvodnju Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine, a uz finansijsku pomoć Ambasade Švedske u Beogradu. 

Izvor: Vebsajt Privredna komora Srbije, 08.09.2015.