Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O NESTALIMA: UVOđENJE STIMULANSA ZA OTKRIVANJE GROBNICA ILI DAVANJE RELEVANTNIH I VERODOSTOJNIH INFORMACIJA O NESTALIMA I OLAKšICE ZA OSOBE KOJE POMOGNU DA SE OTKRIJE SUDBINA NESTALIH


Posle ratova na području bivših jugoslovenskih repubika, najmanje 10.652 ljudi vodi se kao nestalo, od čega su 4.000 Srbi. Zato je Komisija za izradu Nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina izradila Predlog zakona o nestalima.

Prema rečima advokata Miroslava Perkovića, člana Radne grupe, ovaj predlog bi podrazumevao uvođenje stimulansa za otkrivanje grobnica ili davanje relevantnih i verodostojnih informacija o nestalima. U okviru policije bila bi formirana posebna radna grupa koja bi se bavila isključivo ovim pitanjima, i koja bi blisko sarađivala sa zamenikom tužioca za ratne zločine, takođe angažovanim na ovoj materiji.

Predlog predviđa i različite olakšice za osobe koje pomognu da se otkrije sudbina nestalih, od procesnih, ukoliko se protiv njih vode postupci, do novčanih stimulansa iz fonda koji bi zajednički formirale učesnice konferencije i međunarodna zajednica. Iz fonda bi bile isplaćivane nagrade za informacije - kaže Perković.

On naglašava da predlog obeštećenja podrazumeva i pomoć međunarodne zajednice u isplati naknade za sve koji su oštećeni, ne samo gubitkom najmilijih, već i kuća, imanja, stoke, a ne žele da se vrate u Hrvatsku.

Radna grupa je razmatrala ideju da Srbija odustane od suđenja u odsustvu, ukoliko joj počinilac nije dostupan, i zaključila da je to protivpravno i suprotno međunarodnom pravu. Naime, po Perkovićevim rečima, osim teritorijalnog principa suđenja, postoji i realni princip. To znači da, kada Srbija sudi strancu u odsustvu za krivična dela ratnog zločina, a žrtve žive u našoj zemlji ili su oštećeni pripadnici JNA, postoji imperativna odredba da im se sudi u punoj jurisdikciji pred srpskim sudovima. Ovaj princip je sadržan još u jugoslovenskom Krivičnom zakoniku i do danas je neizmeljen.

Radna grupa zato predlaže ustupanje istraga i predmeta po principu reciprociteta, bez obzira u kojoj su fazi

Izvor: Vebsajt Novosti, izvod iz vesti, autor V. Crnjanski Spasojević, 08.08.2016.
Naslov: Redakcija