Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NACIONALNIM SAVETIMA NACIONALNIH MANJINA: U pripremi podzakonska akta, kako bi Zakon u što kraćem roku počeo sa punom implementacijom


Pomoćnica ministra državne uprave i lokalne samouprave Ivana Antić izjavila je povodom izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina koji će se raspisati u avgustu, a održati na jesen, da je usvojen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina ("Sl. glasnik RS", br. 47/2018)

Antićeva je napomenula da je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave započelo rad na pripremi podzakonskih akata, kako bi zakon u što kraćem roku počeo sa punom implementacijom.

Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina unapređen je u delu koji se odnosi na transparentnost rada nacionalnih saveta, smanjenje prekomerne politizacije, trošenje budžetskih sredstava, kao i u delu koji se odnosi na postupak ažuriranja podataka koji se vode u posebnom biračkom spisku nacionalne manjine.

Imajući u vidu da je ovo izborna godina važno je da naši građani pripadnici nacionalnih manjina blagovremeno budu obavešteni o postupku upisa u poseban birački spisak kako bi iskoristili svoje pravo da učestvuju na ovim izborima, da biraju odnosno da budu birani za članove svojih nacionalnih saveta, istakla je Antićeva.

Nacionalni saveti su tela preko kojih nacionalne manjine ostvaruju Ustavom zajamčenu samoupravu u utvrđenim oblastima društvenog života – obrazovanju, kulturi, informisanju, upotrebi jezika i pisma i zato je važno da se građani upoznaju i budu na vreme informisani o svim aktivnostima tokom ovog izbornog procesa.

Pozivamo pripadnike nacionalnih manjina da se upišu u poseban birački spisak i učestvuju u kreiranju politika koje se odnose na njihov položaj, zaključila je Antićeva.

Izvor: Vebsajt Vlade, 07.07.2018.
Naslov: Redakcija