Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKONI O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ UPRAVI I O LOKALNOJ SAMOUPRAVI: Opštine i gradovi same uređuju pitanje i program javnih rasprava koje same sprovode, a Ministarstvo će u narednih mesec dana izgraditi model sprovođenja javne rasprave u pogledu planiranja budžeta javnih investicija


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave saopštilo je da je Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o državnoj upravi ("Sl. glasnik RS", br. 47/2018) i Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", br. 47/2018) predviđeno veće uključenje građana u donošenje politika, što je ujedno i jedan od ključnih ciljeva reforme javne uprave u Srbiji.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je u proteklom periodu omogućilo javnosti uvid i stavilo na konsultacije radne verzije nacrta zakona, pre stavljanja u javnu raspravu.

Upravo na takvu praksu smo hteli da obavežemo sve državne organe i omogućimo uključivanje zainteresovane javnosti od početka do kraja izrade zakona i tako ostvarimo otvoren dijalog, saradnju i partnerstvo zainteresovane javnosti sa organima državne uprave, rekla je pomoćnik ministra državne uprave i lokalne samouprave Natalija Pavlović Šiniković.

Istovremeno, izmenama u Zakonu o lokalnoj samoupravi predviđeno je sprovođenje javne rasprave u postupku pripreme odluke o budžetu u delu planiranja investicija.

Iako neke opštine i gradovi to već rade i koriste neke od načina komunikacije da konsultuju građane, naša intencija je da to postane obaveza svih lokalnih samouprava jer sredstva u budžetima su sredstva svih građana i imaju pravo da učestvuju u odlukama kako ih ulagati i na šta ih trošiti, rekao je pomoćnik ministra za sistem lokalne samouprave Saša Mogić.

Opštine i gradovi same uređuju pitanje i program javnih rasprava koje same sprovode, a Ministarstvo će u narednih mesec dana izgraditi model sprovođenja javne rasprave u pogledu planiranja budžeta javnih investicija.

Takav model bi trebalo da sadrži razne načine učešća i izjašnjavanja građana, od uobičajenih postupaka, naveo je Mogić i dodao da građani mogu da šalju svoje predloge pisanim ili elektronskim putem, do raznih vidova anketiranja građana, slanjem poziva za izjašnjavanje na kućne adrese, izjašnjavanje na šalterskim mestima u opštini, prikupljanje predloga u mesnim zajednicama, na trgovima ili drugim prikladnim mestima.

On je takođe napomenuo da od stupanja na snagu Zakona o lokalnoj samoupravi, od 28. juna, pet odsto od ukupnog broja građana sa biračkim pravom može pokrenuti građansku inicijativu.

Izvor: Vebsajt Vlade, 08.07.2018.
Naslov: Redakcija