Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRIVREMENO PREKINUTI PREGOVORI RADI ZAKLJUČENJA UGOVORA O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA SA PORTUGALOM


Nakon prethodnog (posle održane dve runde pregovora) parafiranja Nacrt ugovora između Republike Srbije i Republike Portugal o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak (15. jula 2015. godine - u daljem tekstu: Ugovor) u neposrednoj elektronskoj komunikaciji nadležnih eksperata dve strane, održana je treća runda pregovora radi zaključenja Ugovora između Republike Srbije i Republike Portugal o otklanjanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i sprečavanju poreske evazije i izbegavanja (navedeno, kao rezultat neusaglašenih/različitih pozicija Republike Srbije i Republike Portugal u odnosu na "Multilateralnu konvenciju za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore" - "Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2018).

U toku pregovora, koji su vođeni u atmosferi prijateljstva i obostranog razumevanja, u potpunosti je usaglašena većina članova Nacrta ugovora.

Međutim, delegacije nisu postigle saglasnost oko određenih članova Nacrta ugovora u vezi sa čim je, obostrano, konstatovano da, zbog nepremostivih razlika u stavovima dve strane (navedeno se, prvenstveno, odnosi na nemogućnost postizanja dogovora u odnosu na pitanje postojanja stalne poslovne jedinice zavisnog/nezavisnog agenta) pregovore, u ovom trenutku, nije moguće nastaviti.

U međuvremenu će, obe strane nastaviti interne konsultacije sa ostalim nadležnim organima, kao i sa ekspertima OECD-a, kako bi se pokušalo iznaći obostrano prihvatljivo rešenje.

Podrazumeva se, da bi pregovori, ako se za to stvore uslovi, u nekom trenutku, mogli biti i nastavljeni.

Blagovremeno ćemo izveštavati o daljim dešavanjima u vezi sa navedenim.

Izvor: Redakcija, mr Dejan Dabetić, 09.07.2018.