Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI: Zakonski rok za izdavanje građevinske dozvole je osam radnih dana, a statistika pokazuje da se ovaj pravni akt najviše poštuje u Nišu i Kruševcu


Skoro 9.000 građevinskih dozvola izdato je u Srbiji u poslednjih godinu i po dana, a najažurniji među gradovima pokazali su se Niš i Kruševac, gde se dokument izdaje za osam radnih dana.

To otkrivaju podaci liste Svetske banke "Duing biznis", kao i to da je procedura ove godine čak devet puta kraća nego 2016. godine, te je procena ovog izvora da se u Srbiji građevinska dozvola u proseku izdaje za 11 radnih dana. Tokom prošle godine za taj posao trebalo je čak 90 dana. Međutim, podaci Centralnog evidencionog sistema u Srbiji su još svetliji pošto se prema njima do građevinske dozvole dolazi u zakonskom roku, odnosno u proseku za svega šest radnih dana. Podsećanja radi, prema Zakonu o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014 - dalje: Zakon), rok za izdavanje građevinske dozvole je osam radnih dana, a statistika pokazuje da se ovaj pravni akt najviše poštuje u Nišu i Kruševcu kada je reč o velikim gradovima. U prestonici je pak potrebno u proseku 14 radnih dana za ovu dozvolu dok se u Novom Sadu čeka još osam radnih dana duže.

Direktor za regulatornu reformu u Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj (NALED) Jelena Bojović ističe da je u zavisnosti od područne jedinice najveći problem komunikacija sa javnim preduzećima.

- Prema Zakonu, nadležni organ, a ne podnosilac zahteva obraća se tim preduzećima za saglasnost. Problem je što javna preduzeća svoje uslove naplaćuju pa odugovlače. Da je to besplatno, onda bi verovatno našli načina da se to rešava u kraćem roku. Zato će to biti naš predlog za narednu reformu Zakona - kaže Bojović.

Inače, prema "Duing biznis listi" kompletna procedura, od dobijanja lokacijskih uslova do upisa u katastar, traje 156 radnih dana, što je skoro upola kraće nego 2016. godine. Bojović tvrdi da je taj postupak još kraći, odnosno da je reč je o 10 procedura za koje je u proseku potrebno 100 radnih dana u zavisnost od toga šta se gradi.

Izvor: Vebsajt Blic, Marko Tašković, 07.07.2017.
Naslov: Redakcija