Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNOBELEŽNIČKA TARIFA: Izmenama Tarife predviđeno je da osobe sa invaliditetom više neće biti u obavezi da plaćaju uvećanu nagradu za posao javnog beležnika u slučaju kada u sastavljanju javnobeležničke isprave učestvuju pozvani svedoci, drugi javni beležnik, prevodioci ili tumači


Osobe sa invaliditetom – osobe koje nisu u stanju da vide, čuju ili govore, u buduće će plaćati niže naknade za posao kod javnog beležnika. Naime, izmenama Javnobeležničke tarife ("Sl. glasnik RS", br. 91/2014, 103/2014, 138/2014, 12/2016 i 17/2017) predviđeno je da te kategorije više neće biti u obavezi da plaćaju uvećanu nagradu za posao javnog beležnika u slučaju kada u sastavljanju javnobeležničke isprave učestvuju pozvani svedoci, drugi javni beležnik, prevodioci ili tumači.

Do izmena Javnobeležničke tarife došlo je u cilju usklađivanja sa antidiskriminacionim propisima.

Time je Ministarstvo pravde ispoštovalo dogovor koji su ministar pravde Nela Kuburović i Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković postigle na sastanku koji je održan u maju, kada je Janković ukazala na nejednak tretman slabovidih osoba u postupku sastavljanja isprave pred javnim beležnikom.

One su se tada saglasile da je potrebna efikasnija primena antidiskriminatornih propisa, čime će se dodatno unaprediti prava lica koja pripadaju nekoj od osetljivih grupa u društvu.

Ministarstvo pravde posebnu pažnju posvećuje osobama koje pripadaju nekoj od osetljivih grupa u društvu. Pored ostalog, u martu ove godine ministarstvo je postavilo 17 stalnih sudskih tumača za znakovni jezik za gluva lica, što je prvo postavljenje tih sudskih tumača posle skoro deceniju.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo pravde, 07.07.2017.
Naslov: Redakcija