Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POGLAVLJE 27: Trenutno se priprema sadržaj pregovaračke pozicije, koji podrazumeva neophodne tranzicione periode za najzahtevnije direktive, o upravljanju vodama i upravljanju otpadom, kao i strategiju ulaganja neophodnih finansijskih sredstava


Ministarstvo zaštite životne sredine i Nacionalni konvent o Evropskoj uniji (EU) organizovali su konferenciju povodom prezentacije delova Pregovaračke pozicije za Poglavlje 27 - životna sredina i klimatske promene. Trenutno se aktivno priprema sadržaj pregovaračke pozicije, koji podrazumeva neophodne tranzicione periode za najzahtevnije direktive, o upravljanju vodama i upravljanju otpadom, kao i strategiju ulaganja neophodnih finansijskih sredstava....

Pripremna pozicija Srbije za ovaj deo pregovaračkog procesa podrazumeva novi pravni okvir koji je blisko vezan za oblast industrije, postavljanje vremenskih okvira u oblastima upravljanja otpadom, kao i oblastima biocidnih proizvoda, hemikalija i kvaliteta vazduha.

Ministar zaštite životne sredine, Goran Trivan, rekao je da je ovo poglavlje najobiminije i najdelikatnije za pregovore, dodajući da Srbija za njega mora da se pripremi brzo, ali temeljno. Države koje su se neodgovorno postavile prema ovom pitanju u procesu priključenja plaćaju ogromne penale. S druge strane, sredstva koja bi Srbija u nekoj od narednih faza mogla da dobije na raspolaganje za ovu oblast, ukoliko na kvalitetan način pristupi pripremama za pregovore, su velika.

"Cifre koje se spominju i sa kojima se spekuliše je da se kreću od 8, 10, 12, 15, pa čak i dvadeset milijardi evra. Na neki način sve cifre mogu biti tačne, zavisi samo šta hoćete da postavite u taj okvir zaštite životne sredine jer se tu prepliću pitanja i životne sredine i svih drugih sektora i u vladi i u Srbiji, zapravo, u samom životu", rekao je Trivan.

On je naglasio da je bliska saradnja Vlade sa civilnim sektorom u ovoj fazi neophodna i da će biti intenzivirana. Koordinatorka radne grupe za Poglavlje 27 Nacionalnog konventa u EU, Nataša Đereg, pozdravila je inicijativu ministra za tešnjom saradnjom, dodajući da će civilni sektor značajno doprineti kvalitetu priprema pozicija Srbije za pregovore o Poglavlju 27.

"Mi ćemo u civilnom društvu da dajemo svoje impute, da učestvujemo u procesu koliko god je moguće i da pokušamo da svojim komentarima, analizama i ocenama realnog stanja jer, lokalne organizacije su te koje znaju šta se na terenu dešava i koje alarmiraju javnost kada su u pitanju eko incidenti, nesprovođenje zakona, loš rad inspekcija", napomenula je ona.

Đereg je dodala da se Srbija trenutno nalazi u istorijskom momentu kad treba da sanira istorijsko zagađenje i štetu koja je naneta ranije, da plaća usluge prečišćavanja otpadnih voda, odvoženje i deponiranje otpada na sanitarnim deponijama.

Izvor: Vebsajt RTV, Radoslavka Žigić, 06.07.2017.
Naslov: Redakcija